Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020

Hoe ver was het rijden tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvoorziening in 2020? En in hoeverre is dat veranderd ten opzichte van 2014?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft, in de context van de eerste evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, interesse in de nabijheid van bibliotheekvoorzieningen per gemeente in 2020 en de verandering hiervan tussen 2014 en 2020.

Daartoe heeft team Regio en Ruimte van het CBS bijgevoegde tabellenset samengesteld met gegevens over de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvoorziening in 2020, en de verandering hiervan ten opzichte van 2014, berekend over het autowegennetwerk van 2020 en uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2020.