Gebruik digitale bibliotheek toegenomen

Vrouw achter de computer in een bibiotheek
© ANP
De landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend. Dit is een toename van 58 procent ten opzichte van 2015. Het aantal uitgeleende e-books steeg in twee jaar tijd met 41 procent tot 5,4 miljoen. Het aantal actieve digitale gebruikersaccounts is tegelijkertijd met 144 procent gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS.

Gebruik digitale bibliotheek
JaarUitleningen e-books via online bibliotheek (x mln)Downloads e-books VakantieBieb (x mln)Downloads luisterboeken (x mln)Gebruik cursussen (x mln)
20151,612,260,17
20162,801,910,340,01
2017*3,212,220,890,04
Bron: CBS, Koninklijke Bibliotheek
*Voorlopige cijfers

Het aantal actieve gebruikersaccounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek was in 2017 met ongeveer 602 duizend bijna twee en een half keer zo hoog als in 2015. Verreweg de meeste gebruikersaccounts (77 procent) werden gebruikt voor het lenen van e-books, zowel via de online Bibliotheek als via de VakantieBieb, gevolgd door de downloads van luisterboeken (17 procent) en cursussen (6 procent).

Het aantal actieve gebruikersaccounts voor e-books groeide het laatste jaar echter bescheiden, met 7 procent. Wel werden er relatief veel nieuwe gebruikersaccounts aangemaakt om luisterboeken te kunnen downloaden en online cursussen te kunnen volgen. Deze aantallen groeiden tussen 2016 en 2017 met respectievelijk 102 procent en 285 procent.

Actieve accounts digitale bibliotheek
JaartalE-books VakantieBieb (x 1 000)E-books online bibliotheek (x 1 000)Luisterboeken (x 1 000)Cursussen (x 1 000)
201590,42130,3325,640
2016233,17204,4649,899,86
2017254,41213,36100,7633,16
Bron: CBS, Koninklijke Bibliotheek
*Voorlopige cijfers

Uitleningen e-books via online Bibliotheek verdubbeld

Van alle in 2017 uitgeleende e-books is 59 procent uitgeleend via de online Bibliotheek. In twee jaar tijd verdubbelde deze categorie van 1,6 miljoen tot 3,2 miljoen. De overige 2,2 miljoen e-books werden gedownload via de VakantieBieb. Het aantal uitleningen van fysieke boeken daalt daarentegen al sinds eind jaren tachtig. Door de toename van de uitleen van e-books stabiliseert deze ontwikkeling.

Ten opzichte van het totaal aantal fysieke uitleningen is het aandeel uitgeleende e-books nog altijd bescheiden. Wel groeit dit aandeel jaarlijks relatief sterk: in 2015 was nog 1 op de 20 uitgeleende boeken een e-book, in 2017 was dat al 1 op de 13.

Uitleningen bibliotheek en digitale bibliotheek
JaarFysieke boeken (x mln) E-books (x mln)
1990173,01
1995166,24
2000141,44
2005121,79
201093,40
201193,03
201285,19
201377,70
201473,37
201572,733,86
201668,814,71
2017*67,335,44
Bron: CBS, Koninklijke Bibliotheek
*Voorlopige cijfers

Groei jeugdleden

Het aantal actieve gebruikersaccounts om e-books te kunnen lenen via de online Bibliotheek (zonder VakantieBieb) nam in 2017 vergeleken met een jaar eerder licht toe, met 4 procent. Deze stijging zat vooral in het toegenomen aantal actieve jeugdaccounts. Daarvan stonden er vorig jaar 6,1 duizend meer (16 procent) geregistreerd dan in 2016. Het aantal actieve gebruikersaccounts van volwassenen nam toe met 2,9 duizend, een groei van 2 procent.

Het aantal jeugdleden van de fysieke openbare bibliotheken stijgt ook al jaren. Er kwamen vorig jaar 30 duizend jeugdleden bij ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal volwassen bibliotheekleden nam tegelijkertijd af met 40 duizend. Het totale aantal ingeschreven leden van de fysieke openbare bibliotheken bleef daarmee ongeveer gelijk.

Van de Nederlandse bevolking tot 18 jaar is 69 procent lid van een openbare bibliotheek. Van alle volwassenen is dat 10 procent.

Activiteiten

Naast het aanbieden van fysieke en digitale bibliotheekproducten, is ook het organiseren van activiteiten een belangrijke functie van de openbare bibliotheek. In 2017 zijn door de bibliotheken in totaal 145 duizend activiteiten georganiseerd, waarbij het zwaartepunt op het gebied van Leesbevordering & Kennismaking met literatuur en Ontwikkeling & Educatie lag.