Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2021

Staafdiagram
© ANP
Cijfers met betrekking tot het aantal door openbare bibliotheken georganiseerde activiteiten, over de jaren 2017-2021.

Deze aanvullende tabel bevat een uitbreiding op de bestaande StatLinetabel Openbare Bibliotheken.

Deze tabel geeft informatie over de activiteiten die in de jaren 2017-2021 georganiseerd zijn binnen de openbare bibliotheken. Deze activiteiten worden georganiseerd om invulling te geven aan de vijf verschillende kernfuncties die door de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) worden benoemd: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur. Elke bibliotheekorganisaties moet aan deze vijf kernfuncties voldoen.

In 2020 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen activiteiten die in fysieke vorm georganiseerd zijn en activiteiten die in een andere dan fysieke vorm georganiseerd zijn. De coronamaatregelen en de tijdelijke sluiting van de bibliotheken in 2020 hadden tot gevolg dat er minder mogelijkheden waren om activiteiten in fysieke vorm te organiseren. Bibliotheken hebben vervolgens ingezet op het aanbieden van activiteiten via andere kanalen (met name online of telefonisch). Vóór 2020 werden alleen de fysieke activiteiten uitgevraagd.

De cijfers hebben voor 2021 de status 'voorlopig', de overige jaren zijn definitief.

De gegevens voor deze tabel zijn aangeleverd door de KB nationale bibliotheek. De in de tabel weergegeven aantallen georganiseerde activiteiten zijn tot stand gekomen op basis van structurele registratie (door 78 procent van de bibliotheekorganisaties) en schatting (door 22 procent van de bibliotheekorganisaties).