Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:beweiding
17 resultaten voor keyword:beweiding

Meer koeien in de wei, maar wel korter

Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent.

Artikelen

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

weidegang van melkvee, naar GVE-klasse en regio weidegang, melkvee, vrouwelijk jongvee, melkveebedrijven, GVE-klasse

Cijfers

Weer meer melkkoeien in de wei

Het aantal melkkoeien in de wei is in 2017 weer iets gestegen.

Artikelen

Weidegang van melkvee; weidegebied 1997-2015

Typen weidegang, aantal uren weidegang overdag van melkkoeien, aantal dagen beweiding jongvee op bedrijven met melkvee.

Cijfers

Schaalvergroting leidt niet tot minder koeien in de wei

Het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen toegenomen

Artikelen

Melkveestapel groeit, maar minder koeien naar buiten

De melkveestapel groeit, maar steeds minder koeien weten hoe gras onder hun hoeven aanvoelt.

Artikelen

Iets meer melkkoeien op stal

In 2014 liep 69 procent van de melkkoeien in de wei, iets minder dan een jaar eerder. Vooral melkveehouders met minder dan veertig melkkoeien stuurden de melkkoeien vaak de wei in. Ook in de typische...

Artikelen

‘Europa mist landbouwstrategie om crisissen op te vangen’

In het monumentale pand van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland aan de chique Haagse Bezuidenhoutseweg staan de ramen open. Het kantoor, de statige laan en het lommerrijke Haagse Bos stralen...

Artikelen

Trends in beweiden en opstallen van melkkoeien en het effect op emissies naar lucht

De afgelopen twintig jaar is er een duidelijke trend waarneembaar naar het vaker op stal houden van melkkoeien. Een aanzienlijk deel van de melkkoeien staat nu het hele jaar op stal en de dieren die...

Artikelen

Koeien vaker in de wei leidt tot lagere ammoniakuitstoot

Twintig jaar geleden was het permanent op stal houden van het melkvee nog uitzonderlijk. Nu staat 30 procent van de koeien het hele jaar op stal. Naarmate bedrijven groter worden is weidegang...

Artikelen

Factsheet Melkveehouderij 1984-2014

Feiten en grafieken over de melkveehouderij in de periode 1984 tot en met 2014. In 1984 werd het melkquotum ingevoerd. In de jaren daarna verminderde het aantal bedrijven met melkkoeien in een rap...

Artikelen

In 2012 nauwelijks minder koeien in de wei

In 2012 liep 70 procent van de melkkoeien in de wei, ongeveer evenveel als in 2011. In de periode 2001-2011 daalde dit aandeel bijna jaarlijks met enkele procenten.

Artikelen

Aantal koeien in de wei neemt af

Tussen 2001 en 2011 is het aantal melkkoeien in de wei fors afgenomen. In 2001 liep nog 90 procent van de melkkoeien in de wei tegen 70 procent in 2011.

Artikelen

Opnieuw iets minder melkkoeien in de wei

In het weideseizoen 2010 liep 74 procent van de melkkoeien in de wei. Een jaar eerder was dit nog 76 procent en in 2007 precies 80 procent. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Landbouwtelling...

Artikelen

Eén op de vijf melkkoeien het gehele jaar op stal

Net als in 2006 stonden in 2007 ruim 300 duizend melkkoeien gedurende het weideseizoen op stal.

Artikelen