Aandeel grazende melkkoeien verder gedaald in 2006

Sinds 1997 is het aandeel grazende melkkoeien gedaald van 92 naar 80 procent. Tussen 1997 en 2004 was er een verschuiving van dag- en nacht weiden naar alleen overdag weiden. Daarna hebben melkveehouders vaker voor het volledig opstallen van melkvee gekozen. In 2006 werd het dag- en nacht weiden van het melkvee wel weer iets meer toegepast, maar veel minder dan in 1997.
Gemiddeld zijn er 62 melkkoeien op een bedrijf. Bij de kleinere bedrijven (tot en met 62 dieren) lopen vrijwel alle melkkoeien (90 procent) gedurende het weideseizoen in de wei. Naarmate een bedrijf meer melkkoeien houdt, neemt het op stal houden toe. Middelgrote bedrijven houden bijna een kwart van de melkkoeien binnen en bij de grote bedrijven (125 en meer dieren) krijgt 38 procent van de dieren geen weidegang.

Aandeel weidegang melkkoeien per grootteklasse, 2006

Weidegang melkkoeien per grootteklasse

Bron StatLine: Beweiding melkkoeien