Weer meer melkkoeien in de wei

Koeien springen in de wei
© Hollandse Hoogte
Het aantal melkkoeien in de wei is in 2017 weer iets gestegen. Vorig jaar liepen 1,16 miljoen melkkoeien buiten, ongeveer 2 procent meer dan het jaar daarvoor. Vooral bij grotere bedrijven met meer dan 100 melkkoeien is het aandeel waar koeien grazen toegenomen. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018 van het CBS.

Melkkoeien
  In de wei (mln)Op stal (mln)
20061,140,28
20071,130,28
20081,160,31
20091,130,36
20101,100,38
20111,040,43
20121,040,44
20131,090,46
20141,080,49
20151,050,57
20161,140,61
20171,160,54

Volgens de Landbouwtelling 2018, waarin gevraagd werd naar de weidegang van 2017, liep 68 procent van de 1,7 miljoen melkkoeien in Nederland buiten. In 2015 en 2016 was dat nog 65 procent.

In 2010 graasde nog zo’n 75 procent van de melkkoeien buiten. Het ging toen om 1,10 miljoen dieren.

Bedrijven met melkkoeien
 In de wei (vanaf 2015 inclusief deelweidegang van melkkoeien) (%)Op stal (%)
201082,717,3
201179,8420,16
201278,9821,02
201377,5822,42
201476,0124
201575,624,4
201676,523,5
201778,2121,8

Aandeel bedrijven met weidegang gegroeid

Het aandeel melkveebedrijven dat weidegang toepast is in 2017 voor het tweede jaar op rij gestegen. Daarvoor hielden boeren hun vee steeds vaker op stal. Op 75 procent van de melkveebedrijven mochten alle melkkoeien vorig jaar de stal uit, op 3 procent van de bedrijven mocht een deel van de koeien naar buiten.

Het aandeel bedrijven dat weidegang toepast ligt nog wel ruim onder het niveau van 2010 toen meer dan 80 procent van de melkveebedrijven de koeien in de wei liet lopen.

Bedrijven met melkkoeien in de wei, inclusief deelweidegang melkkoeien, 2017
 2017 (%)2016 (%)
Minder dan 4087,3591,02
40 tot 608989,52
60 tot 8084,6682,57
80 tot 10081,179,59
100 tot 12073,9672,49
120 tot 14069,7466,63
140 tot 16066,1662,21
160 en meer57,253,37

Aantal bedrijven met weidegang nauwelijks toegenomen

Is het aandeel bedrijven met koeien in de wei toegenomen, het totaal aantal bedrijven met koeien in de wei is nauwelijks gegroeid doordat het aantal melkveebedrijven is gedaald. Grotere bedrijven laten weer vaker melkkoeien in de wei lopen. Het aandeel bedrijven met 160 of meer melkkoeien dat de dieren laat weiden is in 2017 gestegen met 7 procent.

Bij grotere bedrijven is ook vaker sprake van deelweidegang, waarbij niet alle koeien naar buiten gaan.