Eén op de vijf melkkoeien het gehele jaar op stal

Net als in 2006 stonden in 2007 ruim 300 duizend melkkoeien gedurende het weideseizoen op stal. Het opstallen van melkkoeien is in 2007 dus niet toegenomen. Tussen 1990 en 2001 stond zo’n 10 procent van de melkkoeien het gehele jaar door in de stal. In 2004 is voor het eerst geconstateerd dat meer dieren op stal werden gehouden (15 procent). In 2006 was het percentage gestalde koeien opgelopen tot 20. In 2007 is dit niet verder toegenomen.

De boeren die hun melkvee wel weiden, houden hun dieren steeds meer ’s nachts op stal. Stonden de melkkoeien tien jaar geleden nog bijna de helft van het seizoen dag en nacht buiten, in 2007 is dit gedaald tot ongeveer een kwart van de tijd.

Beweiding van melkkoeien (koeweidedagen)

Beweiding van melkkoeien (koeweidedagen)

Bron: StatLine, Beweiding melk- en kalfkoeien