Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:bevallingen
12 resultaten voor keyword:bevallingen

Bevalling en geboorte: 1989-2013

Geboortelengte en –gewicht, plaats bevalling en duur borstvoeding. Geslacht en leeftijd.

Cijfers

Kort in het ziekenhuis, weinig rokers: Nederland vergeleken met de EU

Vergeleken met andere Europese landen liggen we in ons land niet lang in het ziekenhuis: voor een bevalling nog geen twee dagen, voor een acuut hartinfarct nog geen zes dagen. Ook telt Nederland...

Artikelen

Minder dan 10 vrouwen sterven jaarlijks tijdens zwangerschap of bevalling

De kans dat vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling overlijden is sinds de helft van de twintigste eeuw meer dan tien keer zo klein geworden. De afname vond vooral plaats in de periode...

Artikelen

Allochtone moeders maken inhaalslag in gebruik van kraamzorg

Bijna alle vrouwen die bevallen maken gebruik van kraamzorg. Dit is echter minder het geval bij vrouwen van niet-westerse allochtone afkomst dan bij autochtone vrouwen. Het aandeel niet-westerse...

Artikelen

Autochtone moeders maken vaker gebruik van kraamzorg dan allochtone moeders

In de periode 2001-2011 maakte gemiddeld 95 procent van de vrouwen van 15 tot 50 jaar die in de voorgaande twee jaar waren bevallen gebruik van kraamzorg. Dit percentage is behoorlijk stabiel...

Artikelen

Drie kwart van bevallingen in ziekenhuis

In 2010 zijn in Nederland 184 duizend kinderen geboren. Drie kwart van de bevallingen vond in een ziekenhuis plaats, een kwart thuis.

Artikelen

Minder thuisbevallingen

In de jaren 2005–2008 vond 29 procent van de bevallingen in Nederland thuis plaats. Dat aandeel lag in de periode 1997–2000 nog op 35 procent.

Artikelen

Minder tweelingen

In 2007 zijn 3 062 meerlingen geboren. Dat waren er in 2002 nog 3 762. Er worden vooral minder tweelingen geboren.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen