Drie kwart van bevallingen in ziekenhuis

In 2010 zijn in Nederland 184 duizend kinderen geboren. Drie kwart van de bevallingen vond in een ziekenhuis plaats, een kwart thuis.

Aandeel thuisbevallingen

Aandeel thuisbevallingen

Aandeel huisbevallingen daalt

De meeste kinderen worden in het ziekenhuis geboren: gemiddeld drie kwart van de bevallingen. Een kwart vindt thuis plaats, 0,5 procent elders, bijvoorbeeld in een geboortehotel of in de auto op weg naar het ziekenhuis. Vergeleken met andere landen is het aandeel thuisbevallingen hoog. Het is wel afgenomen, in 1989/1991 lag het aandeel thuisbevallingen nog op 38 procent. 

Bevallingen met hulp van verloskundigen, naar plaats van bevalling, 2007/2009

Bevallingen met hulp van verloskundigen, naar plaats van bevalling, 2007/2009

Verloskundige hulp bij poliklinische bevallingen

Thuisbevallingen worden begeleid door verloskundigen die daarnaast ook helpen bij een groot deel van de poliklinische bevallingen. Ongeveer een derde van de ziekenhuisbevallingen was in 2007/2009 poliklinisch. In 70 procent van die gevallen heeft een verloskundige geholpen.

Begin 2010 telde Nederland ruim 2,5 duizend verloskundigen. Dat zijn nagenoeg allemaal vrouwen. Slechts 47 mannen waren als verloskundige werkzaam.

Marieke Houben-van Herten