Minder thuisbevallingen

In de jaren 2005–2008 vond 29 procent van de bevallingen in Nederland thuis plaats. Dat aandeel lag in de periode 1997–2000 nog op 35 procent. Nederland is een van de weinige westerse landen waar aanstaande moeders thuis kunnen bevallen. Het percentage thuisbevallingen daalt echter al jaren. In 1953 beviel nog 78 procent van de vrouwen thuis. Het percentage ziekenhuisbevallingen is sinds 1953 toegenomen van 22 naar 71 procent (2005–2008).

Bevallen: thuis of in het ziekenhuis

Bevallen: thuis of in het ziekenhuis

De thuisbevalling komt het meeste voor bij hoogopgeleide vrouwen. Van hen bevalt gemiddeld 35 procent thuis (1997–2008). Van de laagopgeleide vrouwen is dat 27 procent. De afname van het percentage thuisbevallingen is vooral te zien bij vrouwen met een middelbaar opleidingsniveau. In de periode 1997–2000 beviel 39 procent van hen thuis. In de jaren 2005–2008 was dat nog maar 26 procent.

Thuisbevallingen naar opleiding

Thuisbevallingen naar opleiding

Marieke van Herten

Bronnen: