Kort in het ziekenhuis, weinig rokers: Nederland vergeleken met de EU

Vergeleken met andere Europese landen liggen we in ons land niet lang in het ziekenhuis: voor een bevalling nog geen twee dagen, voor een acuut hartinfarct nog geen zes dagen. Ook telt Nederland relatief weinig rokers. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse publicatie Health at a Glance: Europe van de OESO en de Europese Commissie.

Minder dan 2 dagen in ziekenhuis voor bevalling

De opnameduren in ziekenhuizen in ons land zijn relatief kort. Een vrouw die voor een bevalling naar het ziekenhuis gaat, blijft daar gemiddeld 1,9 dagen. De gemiddelde opnameduur daarvoor in de Europese Unie is 3,6 dagen. Het langst (5,1 dagen) is de opnameduur in Slowakije.
Een opname na een acuut hartinfarct duurt in Nederland gemiddeld 5,6 dagen. In Duitsland is dat bijna het dubbele, 10,3 dagen. De gemiddelde opnameduur is overigens in alle landen gedaald tussen 2000 en 2012. Praktische richtlijnen voor ziekenhuizen en de wijze van bekostiging van de ziekenhuiszorg zijn, naast de behoefte van de patiënten, onder andere redenen waarom opnameduren in de diverse landen uiteenlopen.

Gemiddelde duur ziekenhuisopname, 2012

Percentage dagelijkse rokers, bevolking van 15 jaar en ouder, 2012

Weinig rokers in Nederland

Nederland behoort met 18,4 procent dagelijkse rokers tot de landen met relatief weinig rokers. Het EU-gemiddelde ligt op 22,8 procent. In Griekenland rookt 38,9 procent van de bevolking (15-plus). In alle landen roken meer mannen dan vrouwen, behalve in Zweden, het land met de minste rokers. Het percentage rokers is in alle landen gedaald vergeleken met het begin van deze eeuw. Op de lange termijn heeft deze daling een drukkende invloed op het aandeel sterfgevallen door longkanker. De huidige relatief hoge sterfte door longkanker in Nederland weerspiegelt de relatief hoge aandelen rokers in vorige decennia. Met 72,4 op de 100 duizend personen heeft Nederland een van de hoogste sterftecijfers door longkanker binnen de EU, waar het gemiddelde op 55,2 per 100 duizend ligt.

Percentage dagelijkse rokers, bevolking van 15 jaar en ouder, 2012

Groei uitgaven per inwoner aan gezondheidszorg

Groei gezondheidszorguitgaven omlaag

In de periode 2009-2012 zijn de zorguitgaven per inwoner in ons land met 2,2 procent per jaar gestegen, een halvering vergeleken met de groei van 5,2 procent tussen 2000 en 2009. In de Europese Unie daalden deze uitgaven gemiddeld met 0,6 procent per jaar, na een jaarlijkse groei van 4,7 procent (periode 2000-2009).

Groei uitgaven per inwoner aan gezondheidszorg 1)

Greoi uitgaven zorg in Europa

1) Gemiddelde groei per jaar, in procenten, gecorrigeerd voor inflatie

Bron:
Health at a Glance Europe 2014