Iets minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019

© ANP
In 2019 werd in Nederland 9,3 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen verkocht, iets minder (-1,4 procent) dan een jaar eerder. De verkoop van bestrijdingsmiddelen tegen insecten en mijten steeg tegelijkertijd met 22 procent. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen die het CBS jaarlijks publiceert.

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen
PeriodenSchimmel-en bacteriënbestrijding (mln kg werkzame stof)Onkruidbestrijding en loofdoding (mln kg werkzame stof)Insecten- en mijtenbestrijding (mln kg werkzame stof)Overige middelen (mln kg werkzame stof)
20114,253,031,901,76
20124,663,041,871,76
20134,332,771,661,96
20144,903,271,720,76
20154,412,882,230,50
20164,872,752,610,56
20174,732,902,490,47
20184,302,981,630,52
20193,902,741,990,67

Sinds het begin van de meting in 2011 schommelt de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen tussen de 9,3 en 11,4 miljoen kilogram werkzame stof. Het grootste deel (42 procent in 2019) van de verkochte gewasbeschermingsmiddelen is voor de bestrijding van schimmels en bacteriën. Daarna volgen middelen voor de bestrijding van onkruiden en loofdoding (29 procent) en insecten en mijten (21 procent).

Door een gewijzigde internationale stoffenindeling per 2019 lagen de cijfers voor insecten- en mijtenbestrijding aanmerkelijk hoger dan in voorgaande jaren.

Minder schimmelbestrijdingsmiddelen verkocht

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor schimmelbestrijding daalde in 2019 met ruim 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor naar 3,9 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de middelengroep onkruidbestrijding en loofdoding bedroeg de afname 8 procent, naar 2,7 miljoen kilogram werkzame stof.

De verkoop van middelen voor de bestrijding van insecten en mijten liet in dezelfde periode een flinke stijging zien van 22 procent. De verkoop van overige middelen nam zelfs met ruim 27 procent toe.

Minder mancozeb en glyfosaat verkocht

Ten opzichte van het jaar ervoor daalde de verkoop van het fungicide mancozeb in 2019 met 4 procent naar 2,1 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de andere fungiciden was de afname met bijna 15 procent naar 1,8 miljoen kilogram veel sterker. De afzet van het herbicide glyfosaat nam met 17 procent af naar 0,6 miljoen kilogram werkzame stof. Bij andere herbiciden was de daling geringer; bijna 5 procent naar 2,1 miljoen kilogram werkzame stof.

Onder de insecticiden steeg de verkoop van paraffineoliën weer in 2019. Er werd 1,6 miljoen kilogram paraffineolie verkocht, een toename van 18 procent. Met paraffineolie worden luizen bestreden die plantenvirussen overbrengen. Bij andere insecticiden steeg de verkoop met 41 procent.

Bij overige middelen verdubbelde de afzet voor grondontsmetter metam-natrium. Maar ten opzichte van de andere overige middelen was de afzet met 0,035 miljoen kilogram beperkt. De grootste toename zat in de plantengroeiregulatie (44 procent).

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen, 2019
Categorie2019 (mln kg werkzame stof)
Fungiciden;
mancozeb
2,13
Herbiciden; anders
dan glyfosaat
2,10
Fungiciden; anders
dan mancozeb
1,77
Insecticiden;
paraffine oliën
1,60
Herbiciden;
glyfosaat
0,64
Overige: planten-
groeiregulatie
0,56
Insecticiden; anders
dan paraffine olie
0,39
Overige; geen groei-
regulatie of
metam-natrium
0,07
Overige;
metam-natrium
0,04