Landbouw gebruikt 5,7 miljoen kg chemische middelen

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
In 2016 heeft de landbouw 5,7 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit is 3,5 procent minder dan bij de vorige meting in 2012. De dosering per hectare is met 2 procent toegenomen, het aantal hectare waarop chemische middelen worden gebruikt, is met 5 procent afgenomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.

 
Gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen
 Schimmels en bacteriën (1 000 kg)Onkruiden en loofdoding (1 000 kg)Insecten en mijten (1 000 kg)Overige middelen (1 000 kg)
201627571486961336
2012283617571301158

Meeste middelen tegen schimmels

In 2016 werd bijna 2,8 miljoen kilogram aan chemische gewasbeschermingsmiddelen ingezet ter bestrijding van schimmels en bacteriën, bijna 3 procent minder dan in 2012. Voor onkruidbestrijding en loofdoding is bijna 1,5 miljoen kilogram gebruikt, ruim 15 procent minder dan in 2012.
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van insecten en mijten daalde met 26 procent, tot 96 duizend kilogram werkzame stof in 2016. Wel steeg het gebruik van chemische middelen voor overige gewasbeschermingsdoelen zoals slakkenbestrijding, plantengroeiregulatie en kiemremming en andere vormen van gewasbescherming. Dit laatste betreft vooral het gebruik van minerale olie tegen de overdracht van virussen en het gebruik van fosthiazaat om aaltjes te bestrijden.

Aardappelen goed voor 40 procent middelengebruik

De akkerbouw gebruikte in 2016 bijna 3,6 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen, waarvan 2,3 miljoen kilogram voor de bescherming van consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen. Dat is 40 procent van alle chemische middelen die in 2016 in de landbouw zijn gebruikt. Bij de teelt van bloembollen is 1,2 miljoen kilogram gebruikt, bij de fruitteelt 500 duizend kilogram.

Gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen, gewassen
 2016 (1 000 kg)2012 (1 000 kg)
Consumptieaardappelen936782
Pootaardappelen827817
Lelies (bol)755651
Uien531487
Zetmeelaardappelen502553
Tulpen 360380
Suikerbieten273358
Peren272207
Snijmaïs236305
Appels227259
Tarwe220323
Groenten open grond130145
Boomkwekerij126175
Overige bloembollen91165
Bloemen onder glas85135
Overig akkerbouw5697
Groenten onder glas4945

Gebruik per hectare in lelieteelt het hoogst

Leliebollen zijn het meest middelenintensieve gewas. Per hectare is in 2016 125 kilogram chemische beschermingsmiddelen gebruikt, waarvan 93 kilogram minerale olie. Bij de teelt van appels, peren, bloemen onder glas, tulpen, overige bloembollen en pootaardappelen lag het gebruik over alle middelen tussen 20 kilogram en 35 kilogram actieve stof per hectare. Bij de overige gewassen is dit gebruik lager.

Gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen
 2016 (kg per hectare)2012 (kg per hectare)
Lelies (bol)124,5127,9
Appels30,932,1
Bloemen onder glas29,539,7
Peren28,825,3
Tulpen 27,233,8
Overige bloembollen21,535,7
Pootaardappelen2020,9
Uien16,118,1
Consumptieaardappelen12,811,6
Groenten onder glas12,411,6
Zetmeelaardappelen11,612,8
Boomkwekerij7,410,6
Suikerbieten3,94,9
Groenten open grond3,74,2
Tarwe1,72,1
Overig akkerbouw1,62,1
Snijmaïs1,11,3

Hogere dosering per hectare

De oppervlakte landbouwgrond waarop chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt, was in 2016 5 procent lager dan in 2012. De dosering per hectare nam toe van 7,8 kg per hectare in 2012 naar 8,0 kg per hectare in 2016. Dit hangt vooral samen met de verschuivingen in teeltoppervlakten. Zo is de beteelde oppervlakte van middelenintensieve gewassen zoals tulpen en lelies in deze periode met 17 procent en 19 procent gestegen. De oppervlakte van middelenextensieve gewassen zoals snijmaïs en tarwe is juist gedaald.