Inkomenspositie van flexwerkers

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is de laatste jaren sterk toegenomen.
Vooral het aantal oproep- en invalskrachten is flink gegroeid. In 2015 waren er in totaal bijna 1,8 miljoen flexwerkers, dat is ruim één op de vijf werkenden. Flexwerkers hebben minder baan- en inkomenszekerheid dan vaste werknemers. Van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is de inkomenszekerheid het grootst bij flexwerkers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast of met een langlopend tijdelijk contract. Hun inkomen is bovendien gemiddeld hoger dan dat van andere typen flexwerkers. Ze zijn vaker economisch zelfstandig en hun risico op armoede is betrekkelijk laag. Flexwerkers met een tijdelijk contract zonder vaste uren en oproepkrachten hebben de minst gunstige inkomenspositie.