Bestedingspakket gepensioneerden meest in prijs gestegen

Voor de periode 2000-2006 zijn afzonderlijke prijsindexcijfers berekend voor de huishoudens met voornamelijk looninkomen (werknemers), huishoudens met voornamelijk winstinkomen (zelfstandigen), huishoudens met voornamelijk (overdrachts)inkomen vanwege ouderdom (gepensioneerden) en huishoudens met voornamelijk overdrachtsinkomen niet vanwege ouderdom (uitkeringsgerechtigden).