Auteur: Dominic Kok

Methodologische achtergronden van de arbeidsinkomensquote

De arbeidsinkomensquote nader toegelicht

Over deze publicatie

“De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. De artikelen zijn grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de nationale rekeningen. In deze editie wordt ingegaan op de methodologische achtergronden van de arbeidsinkomensquote (aiq).