Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:arbeidsbelasting
21 resultaten voor keyword:arbeidsbelasting

Factsheet ZEA 2023

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Artikelen

NEA 2022 Resultaten in vogelvlucht

In deze resultaten in vogelvlucht geven CBS en TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 in woorden en figuren.

Artikelen

Hoogopgeleide arbeidsbelemmerden en afstand arbeidsmarkt

Mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap van HBO/WO-niveau zonder betaald werk en hun afstand tot de arbeidsmarkt, uit de Enquête Beroepsbevolking 2020.

Cijfers

Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021

Deze tabellenset beschrijft voor vrouwelijke werknemers in de overgang in 2021 in welke mate overgangsklachten van invloed zijn op het werk, of zij dit bespreken en of zij behoefte hebben aan meer...

Cijfers

NEA 2021 Resultaten in vogelvlucht

In deze resultaten in vogelvlucht geven CBS en TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021 in woorden en figuren.

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 Methode

Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021. Deze enquête onder werknemers in Nederland beschrijft onder meer arbeidsongevallen,...

Artikelen

Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 in vogelvlucht

In deze resultaten in vogelvlucht geven CBS en TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 in woorden en figuren.

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Methode

Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020. Deze enquête onder werknemers in Nederland beschrijft onder meer arbeidsongevallen,...

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Resultaten

Deze publicatie beschrijft arbeidsomstandigheden van werknemers in 2020, uitgesplist naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak. Aan bod komen onder meer arbeidsongevallen, ziekteverzuim, inzetbaarheid,...

Artikelen

NEA 2020 Resultaten in vogelvlucht

In deze resultaten in vogelvlucht geven CBS en TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 in woorden en figuren.

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland.

Publicaties

Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend, docenten meest betrokken in 2018

In 2018 gaven werknemers in het onderwijs het vaakst aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk (bijna 3 op de 10). Werknemers in zorg- en welzijnsberoepen, en politie en brandweer, vonden hun...

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018

Nationale enquete arbeidsomstandigheden 2018

Publicaties

Gezondheidsproblemen te lijf met sensoren

Bij de tweede Data Challenge ligt de focus op verbetering van de gezondheid van personen

Artikelen

Belemmeringen in werk door ziekte of handicap, 2017

CBS en TNO onderzochten in hoeverre werknemers in 2017 arbeidsbelemmeringen hebben ervaren vanwege hun gezondheid.

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 resultaten

Arbeidsomstandigheden van werknemers naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak op basis van de NEA 2017.

Cijfers

NEA 2017 Kerncijfers

Beknopt overzicht van uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 ten behoeve van SZW.

Cijfers

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017

Methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 en overzicht van resultaten

Publicaties

Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2016

Methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 en overzicht van resultaten

Publicaties

Meer burn-outklachten onder vrouwelijke managers

Burn-outklachten komen meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep.

Artikelen
Artikelen