Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Resultaten

voorblad NEA 2020 eerste resultaten
Deze publicatie beschrijft arbeidsomstandigheden van werknemers op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland, waarin kwaliteit van de arbeid centraal staat. De publicatie bevat een tabel met eerste resultaten en licht analysemogelijkheden en aandachtspunten bij interpretatie toe.

Dit is een aanvulling op de tabellen over arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim volgens werknemers op StatLine. In 2020 voerden het CBS en TNO samen de zestiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken.