Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Methode

voorblad NEA 2020 methodologie
Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020, een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland.
In 2020 voerden het CBS en TNO samen de zestiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.