Gezondheidsproblemen te lijf met sensoren

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Op 24 en 25 januari a.s. vindt de tweede Sensor Data Challenge plaats. Bijna 30 kandidaten van diverse organisaties buigen zich over vier complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid en arbeidsomstandigheden. Met sensoren moeten zij slimme oplossingen bedenken. Het CBS is samen met de Haagse Hogeschool één van de organisatoren.

Gezondheid verbeteren

Bij de tweede Data Challenge ligt de focus - net als bij de eerste challenge - op verbetering van de gezondheid van personen. Rowan Voermans, één van de organisatoren en bij het CBS gespecialiseerd in dataverzameling met sensoren: ‘Eén vraagstuk gaat over belastende arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen of fijnstof. Deelnemers wordt gevraagd een sensor te ontwikkelen die de verschillende aspecten van belastend werk kan meten. In een ander vraagstuk staan infectieziekten en hun overdraagbaarheid centraal. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om met sensoren handhygiëne bij zorgmedewerkers te registreren. Het prikkelbare darmsyndroom is belangrijk bij het vierde vraagstuk. Die medische aandoening is moeilijk vast te stellen bij patiënten. Als een sensor de voedingsmiddelen kan registreren die de patiënten eten, zijn er wellicht patronen te ontdekken.’

Barry Schouten, CBS

Nieuwe technologie

De organisatoren van de 24-uurs Data Challenge zijn het CBS, de Universiteit Utrecht (het Waarneem Innovatie Netwerk), het lectoraat Smart Sensor Systems van de Haagse Hogeschool en het RIVM. Barry Schouten, senior methodoloog bij het CBS en hoogleraar Methoden en Technieken aan de Universiteit Utrecht: ‘Het CBS onderzoekt samen met de universiteit hoe nieuwe technologie slimmer en innovatiever kan worden ingezet voor dataverzameling. Dat kan leiden tot betere data en minder lastendruk voor respondenten. In november 2017 hebben we de eerste Sensor Data Challenge georganiseerd en dat was een succes. Zo bedacht het winnende team een prototype dat de vragenlijst moet vervangen die respondenten op verzoek van het RIVM dagelijks invullen over hun eetpatroon.’

Experts

Bij het formuleren van de vraagstukken voor de Data Challenge wordt de expertise van de organiserende partijen goed benut. Schouten: ‘Het RIVM beschikt over experts die onderzoek doen naar de gezondheid van Nederlanders. Ook het CBS houdt gezondheidsenquêtes onder de Nederlandse bevolking. We werken samen aan innovatie van die onderzoeken. De Haagse Hogeschool ontwikkelt draagbare sensoren en meet onder andere milieublootstellingen en gezondheidseffecten bij respondenten.’ John Bolte, lector Smart Sensor Systems van de Haagse Hogeschool, is van mening dat de kracht van dit samenwerkingsverband met name zit in de bundeling van specialismen. ‘De ontwikkeling van de sensorsystemen ligt vooral bij de Haagse Hogeschool, het formuleren van de maatschappelijke vragen bij het RIVM en de te hanteren nauwkeurigheid bij de metingen bij het CBS en de Universiteit Utrecht.’

Ook bij de tweede Sensor Data Challenge ligt de focus op de gezondheid van personen

Enthousiaste kandidaten

Het werven van kandidaten voor deze Data Challenge heeft bijna 30 enthousiaste deelnemers opgeleverd. ‘Niet alleen zijn er deelnemers namens het CBS en de Haagse Hogeschool. Er hebben zich eveneens veel kandidaten van het Rijksbrede Data Science Programma gemeld’, aldus Voermans. ‘Ook zijn er mooie prijzen. Voor het winnende team is er een cheque van 1000 euro. Het team dat de tweede plaats weet te bemachtigen ontvangt 500 euro. Maar ook als je geen prijs wint, is de kennis en ervaring die je opdoet zeer de moeite waard.’ Het CBS en het RIVM bekijken samen of de winnende ideeën omgevormd kunnen worden tot projecten.

De Data Challenge wordt gehouden op 24 en 25 januari 2019 in het HighTech Centre Delft. Geïnteresseerden zijn op 25 januari vanaf 13.30 uur van harte welkom bij de presentaties van de verschillende teams en de uitreiking van de prijzen. Aanmelden kan via Barry Schouten: jg.schouten@cbs.nl. Voor meer informatie: www.sensordatachallenge.nl