Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018

Voorpagina Nationale enquete arbeidsomstandigheden 2018

Erratum: 18-6-2019 11:20

Op 11 april 2019 is het rapport ‘Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018’ gepubliceerd met daarin de resultaten van deze studie. De resultatentabel in hoofdstuk 5 van het rapport is bovendien als een los document gepubliceerd. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is achteraf vastgesteld dat enkele cijfers niet juist zijn.

Bij het berekenen van de prevalentie van door een arts vastgestelde beroepsziekten is een programmeerfout gemaakt. Hierdoor is in de resultatentabel van het rapport (hoofdstuk 5) ten onrechte een te laag percentage weergegeven bij de variabelen ‘Ten minste één beroepsziekte; prevalentie; vastgesteld arts’ en ‘Is (er één of meer van) deze beroepsziekte(n) vastgesteld door een arts?’

In de gecorrigeerde versie van de tabel hebben wij de correcte prevalentie weergegeven.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland.
In 2018 voerden het CBS en TNO samen de veertiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2018 en biedt een overzicht van eerste resultaten.