Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018

Voorpagina Nationale enquete arbeidsomstandigheden 2018
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland.
Ebooks:
In 2018 voerden het CBS en TNO samen de veertiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2018 en biedt een overzicht van eerste resultaten.