Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:ESR
25 resultaten voor keyword:ESR
Artikelen

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel

Cijfers

Gross National Income Inventory (ESA 2010), 2015

De berekeningswijze van het BNI is in Europese verordeningen vastgelegd. Voor de toetsing door Eurostat van de gehanteerde bronnen en methoden wordt en BNI-methodebeschrijving ('GNI Inventory')...

Publicaties

Nationale rekeningen 2004

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. De begrippen en classificaties in de nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd...

Publicaties

Tabellensets Nationale rekeningen 2021

Tabellensets Nationale rekeningen 2021

Cijfers

Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

Cijfers

Nationale rekeningen 2018

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Publicaties

Opbrengst successierechten onder druk

In 2008 bedroeg de opbrengst van de belastingen op erven en schenken 1,8 miljard euro. Dat is ruim 4 procent minder dan in 2007.

Artikelen

Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020

Deze tabel is een aanvulling op onderstaande StatLinetabel die de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) volgt.

Cijfers

Tabellensets Nationale rekeningen 2020

Tabellensets Nationale rekeningen 2020

Cijfers

Bruto Nationaal Inkomen Methodologie volgens ESA 2010

Verplichte beschrijving revisie nationale rekeningen voor de EU.

Publicaties

Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel 2015-2018

Cijfers

Gross National Income Inventory (ESA 95), 1995

De berekeningswijze van het BNI is in Europese verordeningen vastgelegd. Voor de toetsing door Eurostat van de gehanteerde bronnen en methoden wordt en BNI-methodebeschrijving ('GNI Inventory')...

Publicaties

Gross National Income Inventory The Netherlands

Whilst a number of matters subject to royal authority, such as defence and foreign relations, are regulated jointly, the three parts enjoy complete autonomy with regard to other "national" matters.

Publicaties

Nationale rekeningen 2019

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Publicaties

Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel 2015-2019

Cijfers

Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2018

Overheidsuitgaven geconsolideerd per overheidssector

Cijfers

Nationale rekeningen 2017

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Publicaties

Tijdreeksen nationale rekeningen 1969-1995

In 2014 is een revisie van de nationale rekeningen doorgevoerd. Thans zijn tijdreeksen beschikbaar vanaf 1969.

Cijfers

De dalende investeringsquote

Een veel gehoorde bewering is dat de investeringen in Nederland achterblijven. De crisis heeft inderdaad met name de investeringen in onroerend goed in de afgelopen jaren ver teruggeworpen. Ook klopt...

Artikelen
Artikelen

Verbeteringen en reeksbreuken in economische statistieken

Om de statistieken bij de tijd te houden worden regelmatig verbeteringen doorgevoerd. De eventuele reeksbreuken die daar de keerzijde van kunnen zijn worden zo goed mogelijk opgevangen. Gebruikers...

Artikelen