Verbeteringen en reeksbreuken in economische statistieken

Om de statistieken bij de tijd te houden worden regelmatig verbeteringen doorgevoerd. De eventuele reeksbreuken die daar de keerzijde van kunnen zijn worden zo goed mogelijk opgevangen. Gebruikers ondervinden dan zoveel mogelijk wèl de voordelen van de verbeteringen en zo min mogelijk de nadelen van een breuk. Dit rapport gaat over de verbeteringen en reeksbreuken in economische statistieken.