Bruto Nationaal Inkomen Methodologie volgens ESA 2010

Uitvoerige methodologie van de revisie 2015 van de nationale rekeningen.
Voor Nederland is over het verslagjaar 2015 een revisie van de Nationale rekeningen uitgevoerd, waarvan deze methodologische beschrijving de verantwoording is.
In de zip-file zijn de bijlagen en de ondersteunende documenten van het rapport verzameld.