Bruto Nationaal Inkomen Methodologie volgens ESA 2010

Uitvoerige methodologie van de revisie 2015 van de nationale rekeningen.
Ebooks:
Voor Nederland is over het verslagjaar 2015 een revisie van de Nationale rekeningen uitgevoerd, waarvan deze methodologische beschrijving de verantwoording is.
In de zip-file zijn de bijlagen en de ondersteunende documenten van het rapport verzameld.