Gross National Income Inventory (ESA 2010), 2015

Het bruto nationaal inkomen (BNI) is een belangrijke maatstaf om de financiële bijdrage van de lidstaten aan het budget van de Europese Unie te bepalen.

De berekeningswijze van het BNI is in Europese verordeningen vastgelegd. Voor de toetsing door Eurostat van de gehanteerde bronnen en methoden wordt een BNI-methodebeschrijving ('GNI Inventory') samengesteld.