Opbrengst successierechten onder druk

In 2008 bedroeg de opbrengst van de belastingen op erven en schenken 1,8 miljard euro. Dat is ruim 4 procent minder dan in 2007. De ontvangsten uit successierechten maken slechts een klein deel (1,3 procent) uit van de totale belastingontvangsten van het Rijk.

Opbrengst successierechten

Opbrengst successierechten

De ontvangsten uit successierechten zijn van drie factoren afhankelijk: het aantal personen dat een zeer hoog financieel vermogen nalaat, de voortgang van de administratieve verwerking en wijzigingen in de vrijstellingen.

In 2009 zijn de vrijstellingen uitgebreid. Sportverenigingen en dorps- en buurthuizen zijn nu onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld voor de successiewet. Deze nieuwe vrijstelling maakt deel uit van de modernisering van de huidige successiewet (uit 1956) waar de belastingdienst momenteel aan werkt. Door de vernieuwing zullen minder mensen successiebelasting hoeven te betalen. Tegenover hogere vrijstellingen en lagere tarieven zal echter een strengere aanpak van ontduiking komen te staan.

Laurens Cazander

Bron:
StatLine, Rijk: belastingopbrengst volgens ESR

Ontwikkeling en verdeling van de diverse belastingsoorten van Rijk, provincies en gemeenten vanaf 2000