Nationale rekeningen 2019

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de input-outputtabellen van 2018 en 2019 bleek de verdeling van de regulerende energiebelasting over ‘overige belastingen op invoer’ en ‘overige productgebonden belastingen’ onjuist. Dit heeft geleid tot correcties in tabel G 3 op pagina 26 en de tabellen B 5.1, B 5.2, B 5.3, B 6.1, B 6.2 en B 6.3 op pagina 41-46. De nieuwe versie bevat de juiste cijfers.
De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.
Ebooks:

Het nationaal inkomen, de economische groei, het overheidstekort en het beschikbaar inkomen van huishoudens zijn enkele belangrijke macro-economische indicatoren in deze publicatie.

Verder geven de nationale rekeningen onder meer cijfers over consumptie, investeringen, in- en uitvoer en werkgelegenheid. De begrippen en classificaties van de Nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen waardoor vergelijkingen tussen landen mogelijk zijn.