Nationale rekeningen 2019

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de input-outputtabellen van 2018 en 2019 bleek de verdeling van de regulerende energiebelasting over ‘overige belastingen op invoer’ en ‘overige productgebonden belastingen’ onjuist. Dit heeft geleid tot correcties in tabel G 3 op pagina 26 en de tabellen B 5.1, B 5.2, B 5.3, B 6.1, B 6.2 en B 6.3 op pagina 41-46. De nieuwe versie bevat de juiste cijfers.
De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Het nationaal inkomen, de economische groei, het overheidstekort en het beschikbaar inkomen van huishoudens zijn enkele belangrijke macro-economische indicatoren in deze publicatie.

Verder geven de nationale rekeningen onder meer cijfers over consumptie, investeringen, in- en uitvoer en werkgelegenheid. De begrippen en classificaties van de Nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen waardoor vergelijkingen tussen landen mogelijk zijn.