Belastingontvangsten volgens EU-classificaties

CBS publiceert elk kwartaal de belastingontvangsten van de Nederlandse overheid. Deze gegevens zijn te vinden in StatLine, de elektronische databank van het CBS. De belastingen voldoen aan de definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR). Ook de indeling van de belastingcategorieën voldoet aan de eisen van het ESR. Een verdere onderverdeling wordt gemaakt naar de belastingen die in Nederland worden onderscheiden. De cijfers over het afgelopen jaar (t-1) komen altijd beschikbaar eind maart van jaar (t). Een actualisatie vindt vervolgens plaats in juni waarbij de cijfers over de afgelopen twee jaar kunnen zijn aangepast op basis van nieuwe informatie. Voor belastingen zijn de bijstellingen in het algemeen heel beperkt.

Daarnaast levert CBS aan de EU jaarlijks gegevens over belasting- en premieontvangsten. Deze levering vindt eind september plaats, waarna Eurostat de cijfers gaat analyseren en aan het begin van het jaar erop de cijfers zelf publiceert. Naast de tabel met belastingen volgens de Europese classificatie verstuurt CBS ook een tabel die de relatie laat zien tussen de Europese classificatie en de Nederlandse belastingsoorten die op StatLine worden gepubliceerd. Dit is de National Taxation List. De National Taxation List kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Na verzending door CBS worden de data in de National Taxation List nog verder bewerkt door de Europese Commissie (EC) waarbij de EC contact heeft met het ministerie van Financiën. Het gaat dan met name om een verdere uitsplitsing van enkele belastingsoorten naar economische functie (door CBS aangegeven als split). Deze EC-publicatie komt over het algemeen pas na geruime tijd beschikbaar.