Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:Dossier Asielzoekers
15 resultaten voor keyword:Dossier Asielzoekers

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Een op vijf minderjarige asielzoekers alleenstaand

1 op 5 minderjarige asielzoekers reisde in 2015 zonder begeleiding van een volwassen familielid naar Nederland

Artikelen

3,3 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd in januari

In januari 2016 zijn er 3,3 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Dat zijn er ruim een kwart minder dan in december. Toen werden er 4,6 duizend personen door de...

Artikelen

Syrische immigranten wonen vaak in gezin

In 2014 en 2015 zijn 29 duizend Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Vergeleken met andere recent ingeschreven immigranten vormen zij een jonge bevolkingsgroep, die vaak in...

Artikelen

Immigratie remt bevolkingskrimp in gemeenten

In 2015 daalde in ruim een kwart van de gemeenten het inwonertal. In 2014 gold dat nog voor bijna 4 op de 10 gemeenten. Vooral in gemeenten in de meer landelijke gebieden aan de randen van ons land...

Artikelen

Prognose bevolking kerncijfers, 2015-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

In 2015 twee keer zo veel asielzoekers en nareizigers als in 2014

In 2015 zijn er in totaal 56,9 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd in Nederland. Vier op de tien asielzoekers en bijna twee derde van de nareizende familieleden kwam uit Syrië.

Artikelen

Bevolking groeit vooral door immigratie

De Nederlandse bevolking is in 2015 met 79 duizend personen toegenomen tot 16,9 miljoen inwoners. De groei kwam vooral door het migratiesaldo van 56 duizend. Door een combinatie van hoge sterfte en...

Artikelen

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2016-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang naar leeftijd en geslacht

Cijfers

Bijna kwart miljoen immigranten verwacht in 2016

Volgens de bevolkingsprognose zal de Nederlandse bevolking in 2016 naar verwachting met ruim 110 duizend inwoners toenemen. De groei komt vooral door migratie. Er worden volgend jaar 240 duizend...

Artikelen

Groeiend aantal Syriërs ingeschreven bij gemeenten

Van de in Nederland aanwezige Syriërs maakten er op 1 oktober 37 duizend officieel deel uit van de Nederlandse bevolking, omdat ze ingeschreven zijn als inwoner van een gemeente. In 2015 groeide...

Artikelen

Immigratie en emigratie naar recordhoogte in 2014

Er komen nog steeds veel immigranten uit Polen. Meer Turken verlaten het land dan dat er Turken naar Nederland komen. De migratie vanuit Syrië is het sterkst gegroeid.

Artikelen

Ruim 40 procent meer asielzoekers in EU

Het afgelopen jaar kwamen ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte...

Artikelen

Meeste asielzoekers sinds eerste halfjaar 2001

Het aantal asielverzoeken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2014 kwamen twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland als in de eerste helft van 2013. Het is zelfs...

Artikelen

Forse toename aantal asielzoekers uit Syrië en Somalië

In 2013 kwamen 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland, bijna 5 duizend meer dan in 2012. Dat waren vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië. Vergeleken met de jaren negentig is het...

Artikelen