Bevolking groeit vooral door immigratie

© Ton Toemen

De Nederlandse bevolking is in 2015 met 79 duizend personen toegenomen tot 16,9 miljoen inwoners. De groei kwam vooral door het migratiesaldo van 56 duizend. Door een combinatie van hoge sterfte en weinig geboorten was het geboorteoverschot met 23 duizend juist laag. Dat meldt CBS op basis van de voorlopige bevolkingscijfers van 2015.

Bevolkingsgroei, migratiesaldo en natuurlijke aanwas

203 duizend immigranten, 146 duizend emigranten

In 2015 schreven zich 203 duizend personen in als immigrant bij een Nederlandse gemeente, bijna 20 duizend meer dan in 2014. Het aantal emigranten bleef met 146 duizend op een vergelijkbaar hoog niveau als in voorgaande jaren. Het resultaat is een relatief hoog migratiesaldo, dat vergelijkbaar is met eerdere perioden waarin veel migranten naar Nederland kwamen. Zo vestigden zich aan het begin van de eeuw relatief veel vluchtelingen uit Afghanistan in Nederland, en begin jaren negentig van de vorige eeuw uit voormalig Joegoslavië. In de tweede helft van de jaren zeventig kwamen er veel Surinamers hierheen na de onafhankelijkheid van hun land. Voor 2016 verwacht CBS een verdere stijging van de immigratie.

Vooral Syriërs dragen bij aan hoog migratiesaldo

Het hoge migratiesaldo is deels een gevolg van de gestegen asielinstroom. Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, of die ten minste een half jaar in de asielopvang verblijven, kunnen zich inschrijven als immigrant. In 2015 kwamen er zo 21 duizend inwoners uit Syrië, 3 duizend uit Eritrea en ruim 2 duizend uit Ethiopië in Nederland bij. Daarnaast was er ook dit jaar een grote instroom van Polen: per saldo kwamen er 9 duizend bij, wat minder dan vorig jaar. In de top vijf van herkomstgroepen die bijdragen aan het migratiesaldo staat verder ook India, waar al enige jaren relatief veel arbeidsmigranten vandaan komen.

Top vijf herkomstgroeperingen met hoogste migratiesaldo, 2015

Lage natuurlijke aanwas door hoge sterfte en weinig geboorten

Door een combinatie van een hoge sterfte en weinig geboorten was het geboorteoverschot in 2015 met 23 duizend erg laag. Het is voor het eerst sinds 1871 dat de bevolking zo weinig groeide door natuurlijke aanwas.

Geboorte en sterfte

De sterfte was in 2015 aanmerkelijk hoger dan in voorgaande jaren. Er overleden 147 duizend mensen, 8 duizend meer dan in 2014. Dat is hoger dan verwacht. Op basis van de vergrijzende bevolking en de ontwikkeling van de sterftekansen zou de sterfte normaliter jaarlijks met gemiddeld ongeveer 1,5 duizend toenemen. Vooral in het eerste halfjaar was de sterfte hoog, toen er een lange griepgolf was.

Weinig kinderen geboren

Het aantal geboorten was met bijna 170 duizend lager dan verwacht. In 2014 leek er een einde te zijn gekomen aan de daling van het aantal geboorten, maar in 2015 werden er 5 duizend minder kinderen geboren dan het jaar ervoor. Daardoor ligt het aantal geboorten weer op het lage niveau van begin jaren tachtig. Vooral vrouwen jonger dan dertig kregen minder kinderen. De verwachting is dat er de komende jaren weer meer kinderen geboren worden, maar dat jonge vrouwen het moederschap nog steeds verder uitstellen.