Syrische immigranten wonen vaak in gezin

© ANP

In 2014 en 2015 zijn 29 duizend Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Vergeleken met andere recent ingeschreven immigranten vormen zij een jonge bevolkingsgroep, die vaak in gezinsverband woont. Dat maakt CBS bekend. Over immigranten die (nog) niet zijn ingeschreven bij een gemeente is minder bekend. Deze groep blijft hier buiten beschouwing.

Van de op 1 januari 2016 in Nederland aanwezige Syriërs maakten er 44 duizend officieel deel uit van de Nederlandse bevolking. Een groot deel van hen (29 duizend) heeft zich hier in 2014 en 2015 ingeschreven bij een gemeente, en is daarmee recent formeel geïmmigreerd. In die periode schreven ook 5 duizend Eritreërs en 4 duizend Ethiopiërs zich in als immigrant. De leeftijdsopbouw van deze groepen verschilt sterk van elkaar, en wijkt ook af van de leeftijdsopbouw van alle recent ingeschreven allochtone immigranten. In totaal gaat het dan om 306 duizend immigranten, voor een belangrijk deel arbeidsmigranten, met Polen als grootste groep.

Leeftijdsverdeling van in 2014 en 2015 ingeschreven immigranten, 1 januari 2016

Relatief veel Syrische kinderen

De recent ingeschreven Syrische immigranten vormen een jonge groep: bijna 40 procent is jonger dan 18 jaar. Bij alle allochtone immigranten in deze periode is dat gemiddeld maar 17 procent. Van de Eritreërs is bijna een kwart minderjarig, van de Ethiopiërs slechts 5 procent. Een groot deel van de Eritrese minderjarigen is tussen de 15 en 17 jaar, bij de Syriërs zijn de minderjarigen vooral jongere kinderen. Er woonden op 1 januari 1,8 duizend recent gevestigde Syrische kinderen onder de vier jaar, 6,1 duizend 4- tot 12-jarigen en 3,4 duizend 12- tot 18-jarigen in Nederland.

Onder de ingeschreven immigranten zijn wat meer mannen dan vrouwen. Gemiddeld is 54 procent man, bij de Syriërs is dat met 59 procent iets hoger. Bij de migranten uit Eritrea en Ethiopië zijn de mannen met 68 procent duidelijk in de meerderheid.

Meerderheid ingeschreven Syrische immigranten woont in gezin

De recent ingeschreven Syrische immigranten wonen relatief vaak in gezinsverband. Ruim zes op de tien wonen in een gezin, twee op de tien zijn alleenstaand. Van de voornamelijk mannelijke meerderjarige migranten uit Eritrea en Ethiopië woont iets meer dan de helft alleen, en twee op de tien wonen in gezinsverband. Zij wonen ook vaker dan de Syriërs nog in een asielzoekerscentrum.

In 2014 en 2015 ingeschreven immigranten, huishoudenssamenstelling 1 januari 2016

Recent ingeschreven Syriërs wonen verspreid over Nederland

Met de 29 duizend Syriërs die zich in 2014 en 2015 inschreven bij een Nederlandse gemeente, is 1,7 op de duizend inwoners van Nederland een recent ingeschreven Syriër. Per gemeente loopt het aandeel uiteen van 0 op bijvoorbeeld de Waddeneilanden tot 21 per duizend in Vlagtwedde. In gemeenten met een asielzoekerscentrum wonen relatief veel ingeschreven Syriërs, vaak in afwachting van woonruimte elders. In een aantal grote gemeenten is het aandeel Syrische inwoners relatief laag (minder dan 1 per duizend inwoners). Zo hebben Leeuwarden, Emmen, maar ook Amsterdam en Den Haag relatief weinig Syrische inwoners.

4941-carto