Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:woningwaarde
38 resultaten voor keyword:woningwaarde

Pagina 1 van 2

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies en gemeenten

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensklassen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Gemiddelde transactieprijs koopwoning in 2022 bijna 429 duizend euro

In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. In Bloemendaal werd het meeste betaald voor een bestaande koopwoning, in Pekela het minst.

Artikelen

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

Type woning, duurzame consumptiegoederen en vervoermiddelen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

Spanning op de koopwoningmarkt, 2021

Om meer inzicht te krijgen hoe groot de spanning op de koopwoningmarkt is,waar deze zich voornamelijk concentreert en wat de kenmerken van de kopers zijn, hebben het CBS en het Kadaster meerdere...

Publicaties

Gemiddelde transactieprijs koopwoning in 2021 gestegen tot 387 duizend euro

In 2021 was de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning 387 duizend euro. In Blaricum werd het meest betaald voor een koopwoning, gemiddeld 1 miljoen euro. Voor een koopwoning in Pekela werd...

Artikelen

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, migratie, inkomen, woning

Cijfers

Gemiddelde verkoopprijs koopwoning in 2020 gestegen tot 334 duizend euro

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2020 toegenomen tot 334 duizend euro. In 342 van de 355 gemeenten in Nederland is de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen gestegen.

Artikelen

Vermogen van huishoudens in 2019 hoger door eigen woning

Op 1 januari 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 49,8 duizend euro. Dat is 12 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde...

Artikelen

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen 1997-2020

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. Naar Landsdeel, Provincie, COROP, Gemeente.

Cijfers

Opnieuw meer miljonairs in Nederland

Het aantal particuliere huishoudens in Nederland met een vermogen van 1 miljoen euro of meer is tussen 2017 en 2018 gestegen van 180,9 duizend naar 207,4 duizend. Hiermee was 2,7 procent van alle...

Artikelen

Huizenmarkt in beeld

Deze animatie toont verschillende aspecten van de huizenmarkt.

Dashboards

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Vermogen, Huishouden, Bezittingen, Schulden Samenstelling huishoudens, Leeftijd, Migratie, Inkomen, Woning

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio 2011-2016

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken, regio, gemeenten en provincies

Cijfers

Woningwaarde stuwt vermogen omhoog

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van bezittingen en schulden, 28,3 duizend euro.

Artikelen

Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog

De woz steeg per 1 januari 2018 gemiddeld met 6,5 procent. De grootste stijging was in Amsterdam met 17 procent.

Artikelen

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, 2006-2015

hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen kenmerken van het huishouden

Cijfers

Vermogen huishoudens bijna 10 procent hoger in 2016

Het doorsnee vermogen was 22,1 duizend euro in 2016 en vooral hoger doordat woningen in waarde zijn gestegen.

Artikelen

Woningwaarde Amsterdam naar hoogste niveau ooit

De ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Artikelen

Gemiddelde WOZ-waarde woningen per gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde woningen per gemeente, 2017

Artikelen

Huis verkopen in bevingsgebied duurt relatief lang

Woningen in het aardbevingsgebied worden sneller verkocht dan in 2012.

Artikelen

Woningprijzen op Bonaire in 2015 gedaald

De verkoopprijzen van woningen op Bonaire daalden in 2015 met bijna 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2013 en 2014 bleven de prijzen nagenoeg gelijk in vergelijking met een jaar eerder....

Artikelen

Minder huizen onder water

Het aantal huishoudens met een fiscale hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de eigen woning is in 2014 met 84 duizend gedaald tot bijna 1,4 miljoen begin 2015. Van de 4,3 miljoen...

Artikelen

Duurste buurten tonen grote daling WOZ-waarde

Nederland telt 22 buurten met woningen met een woningwaarde van gemiddeld meer dan een miljoen euro. Een aantal daarvan ligt in Wassenaar, Huizen en Laren. In deze buurten is de WOZ-waarde sterker...

Artikelen