Auteur: Jorian Lamberink (Kadaster), Robbie Vrenken (CBS)

Spanning op de koopwoningmarkt, 2021

Over deze publicatie

Om meer inzicht te krijgen hoe groot de spanning op de koopwoningmarkt is,waar deze zich voornamelijk concentreert en wat de kenmerken van de kopers zijn, hebben het CBS en het Kadaster meerdere indicatoren ontwikkeld. Dit statistisch onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.