Woningprijzen op Bonaire in 2015 gedaald

© ANP

De verkoopprijzen van woningen op Bonaire daalden in 2015 met bijna 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt CBS na onderzoek naar de woningmarkt op Bonaire, in opdracht van de Belastingdienst Caribisch Nederland.

In 2013 en 2014 bleven de prijzen nagenoeg gelijk in vergelijking met een jaar eerder. 2012 was het laatste jaar waarin een prijsstijging werd gemeten, namelijk 2,7 procent ten opzichte van 2011.

Prijsontwikkeling woningen Bonaire

Aantal verkochte woningen betrekkelijk stabiel

In 2015 werden op Bonaire 150 woningen verkocht. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2014, toen 156 woningen van eigenaar verwisselden. Het aantal woningverkopen op Bonaire ligt al jarenlang op een niveau van ruim 150 woningen per jaar, met in 2013 een piek van 168 verkopen. Naar schatting verwisselt elk jaar ruim 2 procent van alle woningen van eigenaar.

Aantal verkochte woningen naar woningtype

Vooral vrijstaande woningen

Ruim 85 procent van de 18 905 eilandbewoners woont in een (vrijstaande) woning. Vrijstaande woningen maken dan ook het grootste deel van de woningverkopen uit. Wel lag het aandeel van appartementen in de woningverkopen in 2015 hoger dan in 2011. Was dit in 2011 nog 17 procent, in 2015 is dit gestegen naar 25 procent.

Meeste verkopen in Playa Pabou en Belnem

In de buurten Playa Pabou en Belnem werden de afgelopen vijf jaar duidelijk de meeste woningen verkocht, op enige afstand gevolgd door Playa Pariba en Nikiboko. In Rincon vonden 27 woningverkopen plaats in de afgelopen vijf jaar.