Brede welvaart in 2019 ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Op een aantal brede-welvaartsindicatoren doen mannen het beter dan vrouwen. Zij hebben bijvoorbeeld vaker vertrouwen in andere mensen en vinden hun gezondheid vaak (zeer) goed. Op andere indicatoren scoren vrouwen beter: zij doen vaker vrijwilligerswerk, hebben meer contact met familie en hebben minder vaak last van overgewicht. Dit blijkt uit de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 van het CBS.
Welvaart gaat over meer dan economie en inkomen. Ook factoren als gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een rol. Al die factoren samen vormen het concept brede welvaart. Die brede welvaart was in 2019 niet gelijk verdeeld. Hoogopgeleiden en mensen met een Nederlandse achtergrond komen op veel indicatoren van brede welvaart bovengemiddeld uit, terwijl laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond er juist vaak ongunstiger voor staan. Vrouwen scoren op vijf indicatoren beter dan mannen, terwijl op vijf andere indicatoren mannen juist beter scoren.

Nulmeting over situatie vóór coronacrisis

In de Monitor Brede Welvaart 2020 staan geen cijfers die iets zeggen over de impact van de coronacrisis van 2020. Dat geldt dus ook voor de cijfers over de verdeling van die brede welvaart. Vrijwel alle cijfers hierover hebben betrekking op 2019, en kunnen daarom worden gezien als een nulmeting voorafgaand aan de coronacrisis. Volgend jaar en in de jaren daarna kan aan de hand van dezelfde indicatoren worden geanalyseerd of en in welke mate de verdeling van de brede welvaart gaat verschuiven tijdens en na deze ongekende crisissituatie.

Verdeling van brede welvaart
Indicatoren waar bevolkingsgroepen een significant hogere (groen) of lagere (rood) welvaart hebben dan het nationaal gemiddelde (grijs).
Gesorteerd op kleur
Gesorteerd op indicator

Geslacht

Mannen, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Contacten met familie, vrienden en buren: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Hoogst behaald onderwijsniveau: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Langdurige werkloosheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Kwaliteit van de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Mannen, Persoonlijk welzijn: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Mannen, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Persoonlijk welzijn: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Hoogst behaald onderwijsniveau: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Langdurige werkloosheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Kwaliteit van de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Overgewicht: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Contacten met familie, vrienden en buren: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Vrouwen, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde

Leeftijd

Jonger dan 25, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Hoogst behaald onderwijsniveau: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Kwaliteit van de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Contacten met familie, vrienden en buren: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Persoonlijk welzijn: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Overgewicht: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Langdurige werkloosheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Vertrouwen in instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Jonger dan 25, Last van milieuproblemen in woonomgeving: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Kwaliteit van de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Tevredenheid met de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Contacten met familie, vrienden en buren: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Persoonlijk welzijn: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Overgewicht: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Hoogst behaald onderwijsniveau: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Langdurige werkloosheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
25 tot 35, Vertrouwen in instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Kwaliteit van de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Tevredenheid met de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Persoonlijk welzijn: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Contacten met familie, vrienden en buren: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Hoogst behaald onderwijsniveau: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Langdurige werkloosheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
35 tot 45, Vertrouwen in instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Persoonlijk welzijn: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Contacten met familie, vrienden en buren: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Langdurige werkloosheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Kwaliteit van de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Hoogst behaald onderwijsniveau: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
45 tot 55, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Persoonlijk welzijn: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Hoogst behaald onderwijsniveau: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Langdurige werkloosheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Contacten met familie, vrienden en buren: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Last van milieuproblemen in woonomgeving: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Tevredenheid met werk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Kwaliteit van de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Vertrouwen in mensen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Tevredenheid met de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
55 tot 65, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Hoogst behaald onderwijsniveau: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Langdurige werkloosheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Last van milieuproblemen in woonomgeving: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Persoonlijk welzijn: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Vrijwilligerswerk: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Kwaliteit van de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Tevredenheid met de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Contacten met familie, vrienden en buren: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
65 tot 75, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Persoonlijk welzijn: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Kwaliteit van de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Tevredenheid met de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Contacten met familie, vrienden en buren: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Last van milieuproblemen in woonomgeving: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Hoogst behaald onderwijsniveau: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Langdurige werkloosheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
75 en ouder, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde

Hoogst behaald onderwijsniveau

Laag, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Persoonlijk welzijn: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Langdurige werkloosheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Kwaliteit van de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Laag, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Laag, Contacten met familie, vrienden en buren: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Laag, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Laag, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Laag, Hoogst behaald onderwijsniveau: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Persoonlijk welzijn: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Vertrouwen in instituties: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Last van milieuproblemen in woonomgeving: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Langdurige werkloosheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Kwaliteit van de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Contacten met familie, vrienden en buren: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Slachtofferschap van criminaliteit: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Middelbaar, Hoogst behaald onderwijsniveau: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Contacten met familie, vrienden en buren: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Hoog, Last van milieuproblemen in woonomgeving: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Hoog, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Persoonlijk welzijn: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Overgewicht: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Langdurige werkloosheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Kwaliteit van de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Vertrouwen in instituties: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Hoog, Hoogst behaald onderwijsniveau: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde

Migratieachtergrond

Nederlands, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Nederlands, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Nederlands, Tevredenheid met het leven: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Persoonlijk welzijn: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Ervaren gezondheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Overgewicht: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Hoogst behaald onderwijsniveau: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Nettoarbeidsparticipatie: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Langdurige werkloosheid: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Tevredenheid met werk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Tevredenheid met vrije tijd: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Kwaliteit van de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Tevredenheid met de woning: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Contacten met familie, vrienden en buren: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Vrijwilligerswerk: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Vertrouwen in mensen: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Slachtofferschap van criminaliteit: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Nederlands, Last van milieuproblemen in woonomgeving: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Persoonlijk welzijn: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Langdurige werkloosheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Contacten met familie, vrienden en buren: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Last van milieuproblemen in woonomgeving: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Westers, Tevredenheid met het leven: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Westers, Ervaren gezondheid: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Westers, Tevredenheid met vrije tijd: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Westers, Kwaliteit van de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Westers, Tevredenheid met de woning: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Westers, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Westers, Hoogst behaald onderwijsniveau: hogere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Tevredenheid met het leven: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Persoonlijk welzijn: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Ervaren gezondheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Overgewicht: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Hoogst behaald onderwijsniveau: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Nettoarbeidsparticipatie: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Langdurige werkloosheid: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Tevredenheid met werk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Tevredenheid met vrije tijd: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Kwaliteit van de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Tevredenheid met de woning: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Vrijwilligerswerk: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Vertrouwen in mensen: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Slachtofferschap van criminaliteit: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Onveiligheidsgevoelens in de buurt: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Last van milieuproblemen in woonomgeving: lagere welvaart dan het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Tevredenheid met de reistijd woon-werk : welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Contacten met familie, vrienden en buren: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde
Niet-westers, Vertrouwen in instituties: welvaart wijkt niet af van het nationaal gemiddelde

Hoogopgeleiden scoren beter

De verdeling van de brede welvaart over bevolkingsgroepen is gemeten aan de hand van maximaal 20 indicatoren, verdeeld over de thema’s welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Op dertien indicatoren komen hoogopgeleiden bovengemiddeld uit, laagopgeleiden op drie indicatoren. Andersom komen hoogopgeleiden op vier indicatoren onder het gemiddelde uit, laagopgeleiden op twaalf indicatoren.

Vrouwen meer sociale contacten en minder overgewicht

Op vijf indicatoren van brede welvaart komen vrouwen gunstiger uit dan mannen. Zij rapporteren minder vaak dat zij slachtoffer zijn van (traditionele) criminaliteit, zij doen vaker aan vrijwilligerswerk en zij hebben ook meer dan mannen wekelijks contact met familie, vrienden en/of buren. Ook zijn vrouwen, vergeleken met mannen, vaker tevreden met de hoeveelheid vrije tijd die ze hebben.
Vrouwen hebben tot slot minder vaak overgewicht (40 procent) dan mannen (48 procent).

Indicatoren brede welvaart, gunstig voor vrouwen, 2019
 MannenVrouwen
Tevreden met hoeveelheid vrije tijd **72,975,4
Wekelijks contact familie/vrienden/buren ***69,874,6
Vrijwilligerswerk ***45,547,9
Overgewicht *48,140,1
Slachtofferschap criminaliteit ***14,313,0
* 4 jaar of ouder, ** 18 jaar of ouder, *** 15 jaar of ouder

Mannen vaker betaald werk en hoger persoonlijk welzijn

Het aantal indicatoren van brede welvaart waarop mannen gunstiger uitkomen dan vrouwen ligt ook op vijf. Mannen geven aan zich minder vaak onveilig te voelen in de eigen buurt, hebben vaker vertrouwen in andere mensen en ervaren hun gezondheid relatief vaak als (zeer) goed. Ook heeft een groter deel van de mannen betaald werk. Zij hebben relatief vaak een hoog persoonlijk welzijn. Dat is een samenvattende maat voor het welbevinden op diverse terreinen van het leven. In 2019 had 68 procent van de mannen een hoog persoonlijk welzijn, tegen 62 procent van de vrouwen.

Indicatoren brede welvaart, gunstig voor mannen, 2019
 MannenVrouwen
Als (zeer) goed ervaren gezondheid81,276,3
Betaald werk **73,264,4
Persoonlijk welzijn index * 67,661,9
Vertrouwen in anderen ***63,959,8
Vaak onveilig in eigen buurt ***1,11,7
* 18 jaar of ouder, ** 15 tot 75 jaar, *** 15 jaar of ouder
 

Grote rol onderwijsniveau

In het onderzoek voor de monitor is niet alleen naar verdelingen op groepsniveau gekeken, er is ook naar stapeling van gunstige en ongunstige uitkomsten op individueel niveau gekeken. Dit is gedaan op basis van een onderzoekbestand waarin voor elke persoon informatie beschikbaar was over tien indicatoren van brede welvaart. Daaruit blijkt dat mannen iets vaker positieve uitkomsten stapelen en iets minder vaak negatieve uitkomsten stapelen dan vrouwen.

Bij de stapeling van gunstige en ongunstige uitkomsten op het individuele niveau is vooral de rol van onderwijsniveau duidelijk. Mensen met een laag onderwijsniveau hebben bij uitzondering een stapeling van gunstige uitkomsten. Ruim een derde van hen heeft juist een stapeling van ongunstige uitkomsten. Bij hoogopgeleiden is dit heel anders. Stapeling van gunstige uitkomsten komt bij hen vaak voor.

Stapeling van gunstige en ongunstige resultaten voor tien brede welvaartsindicatoren
Het percentage personen aan de bovenkant van de verdeling wordt met de kleur groen weergegeven, de personen aan de onderkant worden in rood weergegeven.

Geslacht

11,4%
66,2%
22,3%
14,7%
65,2%
20,0%

Leeftijd

9,9%
66,8%
23,2%
9,6%
60,4%
30,0%
7,9%
64,1%
27,9%
11,5%
63,6%
24,9%
16,5%
62,7%
20,8%
23,9%
66,5%
9,6%
12,2%
84,1%
3,8%

Hoogst behaald onderwijsniveau

35,1%
61,7%
3,2%
7,7%
81,5%
10,8%
2,5%
49,6%
47,8%

Migratieachtergrond

11,5%
66,2%
22,3%
14,8%
66,0%
19,3%
22,6%
62,0%
15,4%

Genderongelijkheid

Uit de meting van het duurzaamheidsdoel (Sustainable Development Goal) over gendergelijkheid (SDG5) blijkt dat op sommige vlakken de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner worden. Zo nam het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen af tussen 2012 en 2019. Daarentegen daalde het aandeel vrouwelijke volksvertegenwoordigers en heeft Nederland in vergelijking met andere EU-landen weinig vrouwen in leidinggevende functies.