Zoekresultaten

178 resultaten voor keyword:welzijn
178 resultaten voor keyword:welzijn

Pagina 4 van 8

Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk

Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Bovendien is die werkdruk volgens bijna 2 op de 3 werknemers in het jaar voorafgaand aan de...

Artikelen

Trends in geluk en tevredenheid

Ontwikkelingen van 1997 tot en met 2018 in geluk en tevredenheid met het leven bij (groepen van) de volwassen bevolking in Nederland.

Publicaties

Jongere minder vaak, oudere vaker gelukkig dan in 1997

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent.

Artikelen

Weging Gezondheidsenquête 2014

Beschrijving van de weging van de Gezondheidsenquête, zoals die vanaf 2014 plaatsvindt, inclusief update met de veranderingen per 2018.

Artikelen

90 procent tevreden, 10 procent sombert

Het merendeel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Bijna 6 op de 10 zijn bovendien optimistisch over hoe het in het algemeen gaat in Nederland.

Artikelen

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Subjectief welzijn: tevredenheid, zinvolheid en affecten

Subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken.

Publicaties

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Meten van eenzaamheid

Dit artikel gaat over de methode die het CBS gebruikt om eenzaamheid te meten. Er worden twee verschillende meetinstrumenten met elkaar vergeleken.

Artikelen

Nederlanders positiever over financiën en instituties

Nederlanders zijn positiever over de financiën, financiële toekomst, opleiding en beroep en het vertrouwen in instituties

Artikelen

Geluk in extremen

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Artikelen

Een op de vijf Nederlanders voelt zich zeer gelukkig

Ruim een vijfde van de volwassenen beschouwt zichzelf als zeer gelukkig en waardeert de mate van geluk met een 9 of 10.

Artikelen

Brede welvaart stijgt

De brede welvaart gaat in Nederland in het algemeen omhoog. In de voorbije acht jaar waren maar drie van de 21 zogeheten brede-welvaartstrends neerwaarts: het aantal mensen met overgewicht, de...

Artikelen

Brede welvaart niet gelijk verdeeld

Mensen met een hogere opleiding hebben veelal een hogere brede welvaart dan laagopgeleiden. Wel zijn zij vaker slachtoffer van criminaliteit. Personen met een niet-westerste achtergrond hebben een...

Artikelen

Vertrouwen op de kaart

Vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de medemens en instituties naar bevolkingskenmerken en regio.

Artikelen

Welvarende paren, kwetsbare eenoudergezinnen

Mensen die samenwonen zijn het meest welvarend en het vaakst tevreden, vooral als ze geen kinderen hebben

Artikelen

Kwaliteit van leven in Nederland

Kwaliteit van leven van bevolkingsgroepen in termen van inkomen, gezondheid en tevredenheid met het leven

Artikelen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gem. inkomen en arbeidspositie 2005-2014

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Cijfers

Meeste jongvolwassenen positief over het leven

De overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven.

Artikelen

Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

In 2014 stonden er 19 340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de AMK’s

Artikelen

Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders waren in 2016 gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013.

Artikelen

Bijna 90 procent zegt zich gelukkig te voelen

De meeste Nederlanders voelen zich gelukkig. Een goede gezondheid en een goede relatie gaan samen met meer geluksgevoel.

Artikelen

Tweedeling hoog en laag opgeleid?

Is er sprake van een tweedeling tussen hoog en laag opgeleiden?

Artikelen

Sociale isolatie

Sociale isolatie, naar objectieve en subjectieve maatstaf

Artikelen