Zoekresultaten

97 resultaten voor keyword:verkeer en vervoer
97 resultaten voor keyword:verkeer en vervoer

Pagina 3 van 4

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen; voertuigsoort 2007 - 2016

Nieuw tweedehands verkochte motorvoertuigen, voertuigsoort (personenauto, bestelauto, vrachtauto, trekker, bus, speciaal voertuig, motorfiets)

Cijfers

Provincies begroten 0,9 miljard euro minder uitgaven dan 3 jaar geleden

Provincies begroten 6,1 miljard euro aan lasten in 2016. In 2013 was dit nog 7 miljard euro. De provincies hebben de afgelopen drie jaar welzijnstaken zien wegvloeien. De taken op het terrein van...

Artikelen

Meer trekkers dan vrachtauto's

Voor het wegtransport van goederen zijn meer trekkers dan vrachtauto’s in gebruik. Trekkers worden intensiever gebruikt en zijn doorgaans jonger dan vrachtauto’s.

Artikelen

Omzet verhuizers stagneert

Verhuizers hebben in het tweede kwartaal van 2015 niet weten te profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Hoewel er 19 procent meer woningen werden verkocht dan in die periode vorig jaar, zetten...

Artikelen

Uitstoot verkeer en vervoer daalt

De uitstoot van fijnstof door het verkeer en vervoer is tussen 1990 en 2014 met 57 procent afgenomen. In dezelfde periode nam de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) met ruim 45 procent af. De uitstoot...

Artikelen

Verhuizers in de lift na crisis transportsector

Verhuizers hebben in het eerste kwartaal van 2015 bijna 6 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee steeg de omzet voor het zesde kwartaal op rij. De omzet in de...

Artikelen

Transport en mobiliteit 2015

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht:...

Publicaties

Inkomensmobiliteit tussen generaties relatief hoog in Nederland

Sociaaleconomische trends: Hoge en lage inkomenswelvaart worden in Nederland slechts in beperkte mate doorgegeven van ouders op hun kinderen. Wel blijken kinderen uit ondernemersgezinnen later vaker...

Artikelen

Ouderen beginnen pas op latere leeftijd te vereenzamen

Een belangrijke indicator van sociale samenhang is de mate waarin mensen contacten onderhouden met familie, vrienden en buren. Ouderen (65-plus) zijn in dit opzicht een risicogroep: door het...

Artikelen

Werklozen vinden vaker flexibele dan vaste baan

In 2011 zijn in het derde kwartaal iets minder werknemers werkloos geworden dan een jaar geleden. Daartegenover stond dat minder werklozen werk vonden. Als het lukte, betrof het vaker een flexibele...

Artikelen

Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen, 1990-2009

Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten en achtergronden van het onderzoek naar de emissies door verkeer en vervoer en overige mobiele bronnen gedurende de periode 1990-2009. Er wordt...

Publicaties

Provincies begroten 1,2 miljard euro voor wegen

In 2011 geven de provincies 1,2 miljard euro uit aan onderhoud en aanleg van wegen. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als in 2005.

Artikelen

Minder instroom in, meer uitstroom uit arbeidsmarkt

De mobiliteit op de arbeidsmarkt is door de economische crisis sterk afgenomen. Minder mensen veranderen van werkgever of beroep.

Artikelen

Alle hens aan dek; niet-werkenden in beeld gebracht

Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel toe behoren? Hoe groot zijn die groepen precies?...

Publicaties

Hoe mobiel is werkend Nederland?

In 2003 hadden ruim 3,29 miljoen Nederlanders een volledige baan. Een jaar later had nog 86 procent dezelfde baan en woonde ook nog in hetzelfde huis. Bijna 5 procent had een andere baan en ruim 8...

Artikelen

Mobiliteit van universitair personeel 2003-2006

Over de mobiliteit van universitair personeel was tot nu toe nog weinig bekend. Zo ontbrak informatie over mobiliteit tussen universiteiten en was niet bekend waar medewerkers gingen werken na het...

Artikelen

Minder mensen van baan veranderd

Het aandeel werknemers dat van baan verandert loopt terug. Van het eerste op het tweede kwartaal van 2009 wisselde 2,4 procent van de werknemers van baan. In dezelfde periode van 2008 was dit nog 3,2...

Artikelen

Workshop "Verkeer en vervoer: beweging of stilstand?"

Op vrijdag 28 november organiseert het Centraal Bureau voor de Statistiek de workshop "Verkeer en vervoer: beweging of stilstand?" in het nieuwe kantoorgebouw in Leidschenveen, Den Haag.

Artikelen

Ouderen honkvast op arbeidsmarkt

In 2006 was bijna 85 procent van de werkende 45-plussers al minimaal vier jaar werkzaam in hun baan. De honkvastheid neemt toe met de jaren.

Artikelen
Artikelen
Artikelen