Werklozen vinden vaker flexibele dan vaste baan

In 2011 zijn in het derde kwartaal iets minder werknemers werkloos geworden dan een jaar geleden. Daartegenover stond dat minder werklozen werk vonden. Als het lukte, betrof het vaker een flexibele dan een vaste baan.

Flexibele werknemers minder vaak werkloos

Van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie in het tweede kwartaal van 2011, was 4,5 procent drie maanden later werkloos. Twee jaar geleden, tijdens de economische crisis, lag dat percentage op 5,4. Ook het aandeel werknemers met een vaste baan dat werkloos werd, was iets lager dan twee jaar geleden.

Het risico op werkloosheid voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie mag dan zijn afgenomen, ze worden wel nog altijd vaker werkloos dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

Flexibele en vaste werknemers die een kwartaal later werkloos zijn

Flexibele en vaste werknemers die een kwartaal later werkloos zijn

Meer flexibel werk

Ruim 24 procent van de 15- tot 65-jarigen die in het tweede kwartaal van 2011 nog werkloos waren, had een kwartaal later werk gevonden voor twaalf uur of meer.  Van deze gewezen werklozen had bijna 55 procent een flexibele arbeidsrelatie. Ruim 37 procent verkreeg een vaste baan. De rest werd zelfstandige.

Het aandeel werklozen dat vast werk vond, loopt al sinds 2009 terug. Het aandeel dat flexibel werk vond, is nu zelfs nog wat hoger dan tijdens de toenmalige economische crisis. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft hiermee doorgezet.

Werklozen die een kwartaal later werk vinden

Werklozen die een kwartaal later werk vinden

Lian Kösters

Bron:
• StatLine, Arbeidsmarktmobiliteit; wisselingen arbeidsmarktpositie
• Arbeidsmarktpositie na drie maanden, 2008-2011