Binnenvaart vervoerde minder droge bulkgoederen in 2019

© ANP
In 2019 vervoerde de binnenvaart 361 miljoen ton goederen, 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Het vervoerd gewicht aan droge bulk, met een aandeel van 52 procent het grootst, daalde met 6,1 procent. Het vervoer van natte bulkgoederen, zoals chemische en aardolieproducten, nam met 10,8 procent toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de binnenvaart.

In 2019 daalde het binnenlands vervoer door binnenvaartschepen in vergelijking met een jaar eerder met 1,6 procent, naar 120 miljoen ton. Het internationaal vervoer steeg met 1,4 procent tot 241 miljoen ton. Er werden vooral meer goederen vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd (5 procent). De afvoer vanuit Nederland daalde met 0,2 procent.

Vervoerd gewicht binnenvaart, 2019
StroomVervoerd gewicht (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Binnenlands-1,6
Aanvoer5,0
Afvoer-0,2
Doorvoer0,6

Minder goederen naar Duitsland

De daling in het internationale vervoer door de binnenvaart vanuit Nederland kwam vooral doordat er minder goederen naar Duitsland werden vervoerd. In 2019 daalde dit met 4,9 procent, naar 71 miljoen ton. Er gingen vooral minder kolen (9,5 procent) en metaalertsen (9,7 procent), per binnenvaartschip naar Duitsland. De hoeveelheid kolen die per binnenvaartschip naar Duitsland wordt vervoerd neemt al jaren af. De afgelopen jaren heeft Duitsland meerdere kolencentrales gesloten, waardoor de vraag naar kolen afnam. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton aan kolen naar Duitsland verscheept, in 2019 is dit gedaald naar iets meer dan 19 miljoen ton. Ondanks deze daling vormt het vervoer van kolen en metaalertsen nog steeds de hoofdmoot van de binnenvaart naar Duitsland (60 procent van alle goederen).

Vervoerd gewicht binnenvaart vanuit Nederland naar Duitsland
goederen2018 (mln ton)2019 (mln ton)
Metaalertsen en andere delfstoffen25,823,3
Steenkool en bruinkool, ruwe aardolie en aardgas21,519,5
Cokes en geraffineerde aardolieproducten8,49,2
Chemische producten5,35,7
Overige goederen13,613,4

Meer containergoederen en natte bulk

Het vervoerd gewicht van goederen in containers steeg in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met 3,2 procent. De grootste groei in de binnenvaart werd gerealiseerd in het vervoer van natte bulk, dit steeg in 2019 met 10,8 procent naar bijna 123 miljoen ton. Onder natte bulk vallen voornamelijk gevaarlijke stoffen, zoals vloeibare geraffineerde aardolieproducten en chemische producten.

Meeste gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip

In 2019 vervoerden binnenvaartschepen 99,5 miljoen ton gevaarlijke stoffen, bijna 28 procent van alle goederen die door de binnenvaart werden vervoerd. Van alle gevaarlijke stoffen die via binnenvaart, weg of spoor worden vervoerd, gaat meer dan 85 procent per binnenvaartschip. Brandbare vloeistoffen, zoals benzine en diesel, zijn met een aandeel van 73 procent de meest vervoerde gevaarlijke stoffen in de binnenvaart.

Vervoer gevaarlijke stoffen binnenvaart, 2019
soortgewicht
Brandbare vloeistoffen72,2
Samengeperste/vloeibaar gemaakte gassen3,1
Bijtende stoffen3,2
Overige gevaarlijke stoffen21

In de cijfers over het verslagjaar 2019 is het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog niet zichtbaar.