Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen, 1990-2009

Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten en achtergronden van het onderzoek  naar de emissies door verkeer en vervoer en overige mobiele bronnen gedurende de periode 1990-2009. Er wordt informatie gegeven over de rekenmethodiek, de aandelen in de totale Nederlandse emissies en het verloop van de voor het beleid relevante emissies.