Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:toeslagen
30 resultaten voor keyword:toeslagen

Pagina 1 van 2

Artikelen

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2017

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2017.

Cijfers
Cijfers

Onzekerheidsmarges onderzoek toeslagenaffaire en jeugdbescherming

Achtergronddocument Onzekerheidsmarges onderzoek toeslagenaffaire en jeugdbescherming

Artikelen

Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel?

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Artikelen

Flinke groei kinderopvang in 2007

In 2007 ging één op de vier kinderen naar formele kinderopvang. Dat is meer dan in 2006. Toen werd één op de vijf kinderen opgevangen.

Artikelen

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2018.

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2016

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2016.

Cijfers

Zorgtoeslag compenseert 41 procent van betaalde zorgpremie

Bijna 60 procent van de Nederlandse huishoudens ontving in 2013 zorgtoeslag. Vergeleken met 2012 is meer zorgtoeslag uitgekeerd aan een kleinere groep huishoudens, met name aan eenoudergezinnen....

Artikelen

Elektronisch betalen aan de kassa in opmars

Consumenten zijn in de afgelopen twintig jaar steeds meer gaan pinnen aan de kassa. In 2008 werd al 55 procent van de aankoopwaarde gepind.

Artikelen

Onderzoeken naar gedupeerden toeslagenaffaire

Het CBS onderzoekt op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) of gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire vaker te maken kregen met een...

Artikelen

Inkomens van AOW-gerechtigden met partnertoeslag

Maatwerktabellen over het inkomen van AOW-gerechtigden met partnertoeslag in december 2011. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Meer ouders met kinderopvangtoeslag

In 2008 ontvingen 462 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Dat zijn er 77 duizend meer dan in 2007.

Artikelen

Kinderopvang kost ouders gemiddeld 2 000 euro

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna 7 300 euro. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna 2 000 euro. De...

Artikelen

Gebruik en kosten van kinderopvang, 2006-2008

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019

Verlenging duur kinderopvangtoeslag bij werkloosheid, 2013-2019

Cijfers
Cijfers

Een op de vijf kinderen naar formele kinderopvang in 2006

In 2006 gingen 490 duizend kinderen onder de 13 jaar naar een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of erkende gastouders.

Artikelen

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald.

Artikelen

Huurtoeslag vooral naar alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen

In 2008 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens een huurtoeslag. Dit kostte de overheid bijna 2 miljard euro.

Artikelen