Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019

foto Kinderen knutselen voor moederdag een windlicht op een kinderdagverblijf.
© Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg
Cijfers over de verlenging van de duur kinderopvangtoeslag bij werkloosheid, 2013-2019.
SZW heeft behoefte aan informatie over de effectiviteit van de verlenging van de werkloosheidstermijn binnen de kinderopvangtoeslag en wil graag weten hoeveel huishoudens gebruik maakten van de verlengde regeling in de jaren dat deze verlenging gold en hoe lang ouders gebruik maakten van de kinderopvangtoeslag bij werkloosheid in de jaren voor- en nadat deze regeling er was. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).