Zoekresultaten

187 resultaten voor keyword:sterfte
187 resultaten voor keyword:sterfte

Pagina 4 van 8

Prognose bevolking; kerncijfers, 2021-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Prognose: bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, vooral door migratie, maar ook doordat meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden.

Artikelen

Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

De publicatie beschrijft de veronderstellingen en uitkomsten van de Kernprognose 2021-2070. Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking tot 20,6 miljoen inwoners in...

Publicaties

In week 48 overleden 1 250 meer mensen dan verwacht

In de eerste week van december (week 48, 29 november tot en met 5 december 2021) overleden naar schatting 4 300 mensen. Dat zijn er ongeveer 1 250 meer dan verwacht. De sterfte is verhoogd onder alle...

Artikelen

In laatste week van november overleden bijna 1 100 meer mensen dan verwacht

In de laatste week van november overleden naar schatting bijna 1 100 meer mensen dan verwacht. In november was de oversterfte ongeveer 3 500. Limburg had de meeste oversterfte.

Artikelen

In week 46 overleden bijna 900 meer mensen dan verwacht

In week 46 overleden bijna 3 850 mensen. Dat zijn er bijna 900 meer dan verwacht, er is oversterfte. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. De sterfte is verhoogd onder alle leeftijden

Artikelen

In week 45 overleden bijna 850 mensen meer dan verwacht

In week 45 (8 tot en met 14 november 2021) overleden ruim 3 750 mensen. Dat zijn er bijna 850 meer dan verwacht, er is oversterfte. De sterfte is verhoogd onder alle leeftijden en zowel onder...

Artikelen

In oktober overleden 1 250 mensen meer dan verwacht

In oktober overleden wekelijks meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in alle weken. In totaal overleden ruim 1 250 mensen meer dan verwacht voor deze maand.

Artikelen

In 2e kwartaal 2021 minder mensen overleden aan COVID-19 dan in 1e kwartaal

In april, mei en juni 2021 overleden minder mensen aan COVID-19 (corona) dan in de maanden daarvoor. Van het begin van de coronapandemie in maart 2020 tot en met juni 2021 stierven in totaal 31 384...

Artikelen

Bevolkingsgroei in derde kwartaal net zo hoog als voor corona

De bevolking van Nederland is in het derde kwartaal van 2021 met 58,7 duizend inwoners gegroeid. Er werden 10,0 duizend meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden, immigranten en emigranten...

Artikelen

Aflevering 7: Over doodsoorzaken, Corona en meer

Podcast cijfers voor iedereen Aflevering 7: Over doodsoorzaken, Corona en meer met Tanja Traag

Artikelen

In september opnieuw oversterfte

In september 2021 overleden wekelijks meer mensen dan verwacht. Er was oversterfte in vier van de vijf weken van september.

Artikelen

In augustus opnieuw oversterfte

In juli overleden wekelijks net iets meer mensen dan verwacht, vooral in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar.

Artikelen

1 op de 8 sterfgevallen in 2020 door COVID-19

In 2020 overleden ruim 20 duizend Nederlanders aan COVID-19, 12 procent van alle sterfgevallen. Aan kanker overleden 47 duizend mensen (bijna 28 procent), en aan hart- en vaatziekten stierven 37...

Artikelen

Doodsoorzaken 2000-2020

De sterfte per leeftijdsgroep en geslacht aan de doodsoorzaken COVID-19 en kanker, hart- en vaatziekten, psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, en ziekten van de ademhalingsorganen...

Publicaties

In juli overleden wekelijks iets meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht

In juli overleden wekelijks net iets meer mensen dan verwacht, vooral in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar.

Artikelen

Bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2021 met 31,7 duizend inwoners gegroeid. Per saldo kwamen er bijna 29,4 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie, en bijna 2,4 duizend...

Artikelen

In tweede golf overleden bijna 11 duizend meer mensen dan verwacht

Tussen half september 2020, het begin van de tweede coronagolf, en eind juni 2021 zijn bijna 11 duizend mensen (9 procent) meer overleden dan verwacht. Vooral in de eerste maanden was de sterfte...

Artikelen

Ondersterfte in week 25

In week 25 (21 tot en met 27 juni 2021) overleden naar schatting 2 550 mensen. Dat zijn er duidelijk minder dan verwacht voor deze periode: er was ondersterfte. In alle leeftijdsgroepen was de...

Artikelen

In maart stierven 1,6 duizend mensen aan COVID-19

In maart 2021 stierven 1 611 mensen aan COVID-19. Het totaal aantal coronadoden, gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen, komt daarmee volgens de voorlopige cijfers tot en met maart op 28 741.

Artikelen

Sterfte in week 24 ongeveer gelijk gebleven

Van 14 tot en met 20 juni 2021 overleden naar schatting iets meer dan 2 850 mensen, bijna 100 meer dan verwacht voor deze periode. Bij 65- tot 80-jarigen was oversterfte, net als in de twee weken...

Artikelen

Sterfte in week 23 gedaald

In de tweede week van juni overleden naar schatting iets meer dan 2 800 mensen, ongeveer 50 meer dan verwacht voor deze periode, en bijna 200 minder dan in de week ervoor. In de leeftijdsgroep 65 tot...

Artikelen

In week 22 opnieuw oversterfte

In week 22 overleden naar schatting bijna 3 000 mensen, ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode. Daarmee is er weer oversterfte. Er overleden vooral meer ouderen.

Artikelen

Sterfte vanaf week 20 ook bij mensen onder de 80 gedaald

Vanaf medio mei is de sterfte bij mensen jonger dan 80 jaar gedaald. In alle leeftijdsgroepen overleden ongeveer even mensen als verwacht in deze periode.

Artikelen

In februari stierven 2,5 duizend mensen aan COVID-19

De sterfte aan COVID-19 was in februari ruim 40 procent lager dan in januari 2021, en was ook lager dan die in november en december 2020.

Artikelen