Zoekresultaten

181 resultaten voor keyword:sterfte
181 resultaten voor keyword:sterfte

Pagina 3 van 8

1 859 zelfdodingen in 2021, 36 meer dan in 2020

In 2021 maakten 1 859 mensen een einde aan hun leven, 36 meer dan in 2020. Het aantal zelfdodingen onder vrouwen is 31 lager, onder mannen 67 hoger dan in 2020. Toename het grootst onder mannen van...

Artikelen

In 2021 ruim 19 duizend mensen aan COVID-19 overleden

In 2021 zijn 19,4 duizend mensen overleden aan COVID-19. Bijna 61 procent van hen was ouder dan 80 jaar. Van alle overledenen aan COVID-19 gebruikte 46 procent Wlz-zorg.

Artikelen

Sterfte in maart toegenomen, geen oversterfte

In de laatste week van maart 2022 overleden naar schatting 3600 mensen, ongeveer 400 meer dan verwacht. In heel maart overleden ongeveer 500 meer mensen dan verwacht.

Artikelen

Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie

Het doel van dit artikel is om verschillen in COVID-19-sterfte tussen sociaal-demografische groepen in Nederland te beschrijven voor het eerste jaar van de coronapandemie. De relatieve risico’s om...

Publicaties

Sterfte in februari onder verwacht niveau

In februari 2022 overleden ongeveer 550 minder mensen dan verwacht voor die maand. Er overleden vooral minder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers.

Artikelen

Sterfte in week 7 iets lager dan verwacht

In de derde week van februari (week 7, 14 tot en met 20 februari 2022) overleden naar schatting 3 400 mensen. Dat zijn er ruim 150 meer dan in de week ervoor overleden (3 211), maar iets minder dan...

Artikelen

Sterfte in week 6 lager dan verwacht

In de tweede week van februari 2022) overleden naar schatting 3350 mensen, ruim 100 minder dan verwacht en iets meer dan in de week ervoor overleden. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers en onder...

Artikelen

Sterfte in week 5 op verwacht niveau

In week 5 van 2022 overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als verwacht, en bijna 300 meer dan er in de week ervoor overleden (3 162). De sterfte nam voor iedere...

Artikelen

Sterfte in januari lager dan verwacht, toename in week 4

In week 4 overleden naar schatting 3 350 mensen, bijna 100 minder dan verwacht, maar wel meer dan in de week ervoor. In heel januari 2022 overleden ruim 450 minder mensen dan verwacht.

Artikelen

In 3e kwartaal 2021 overleden 953 mensen aan COVID-19

In het derde kwartaal van 2021 zijn 953 mensen overleden aan COVID-19 (corona). Dat is 2,5 procent van alle sterfgevallen in die periode.

Artikelen

Sterfte in week 3 bijna 150 lager dan verwacht

In de derde week van januari (week 3, 17 tot en met 23 januari 2022) overleden naar schatting 3 250 mensen. Dat zijn er bijna 150 minder dan verwacht, maar wel meer dan er in de week ervoor overleden...

Artikelen

10 procent meer mensen overleden dan verwacht in 2021

In 2021 overleden bijna 171 duizend mensen, 16 duizend meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was er oversterfte. Vooral in Flevoland, Zeeland en Limburg stierven meer mensen dan verwacht.

Artikelen

Sterfte lager dan verwacht in week 2

In de tweede week van januari 2022 overleden naar schatting 3 250 mensen, ruim 100 minder dan verwacht. Bij alle leeftijdsgroepen ligt de sterfte rond het verwachte niveau.

Artikelen

Sterfte verder gedaald in week 1

In de eerste week van 2022 overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er bijna 150 meer dan verwacht. Er was vooral een daling bij 80-plussers, hier is geen oversterfte meer. Onder mensen jonger...

Artikelen

Sterfte eind december gedaald

In de laatste week van 2021 overleden minder mensen dan in de voorgaande weken. Er was, vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers, net geen oversterfte. In de andere weken in december was...

Artikelen

Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona

De bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118 duizend inwoners tot bijna 17,6 miljoen. Dat zijn er 50 duizend meer dan de toename in 2020. Er kwamen meer immigranten, terwijl minder mensen het...

Artikelen

In week 50 opnieuw oversterfte, weeksterfte lager

In de derde week van december 2021 overleden naar schatting 4 100 mensen. Dat zijn er ruim 950 meer dan verwacht, maar wel minder dan in de week ervoor (4 320).

Artikelen

Weeksterfte daalt licht, maar opnieuw oversterfte in week 49

In de tweede week van december (week 49, 6 tot en met 12 december 2021) overleden naar schatting 4 100 mensen. Dat zijn er ongeveer 1 050 meer dan verwacht, maar wel minder dan in de week ervoor (4...

Artikelen

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2022-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang naar leeftijd en geslacht

Cijfers

Prognose bevolking; kerncijfers, 2021-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Prognose: bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, vooral door migratie, maar ook doordat meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden.

Artikelen

Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

De publicatie beschrijft de veronderstellingen en uitkomsten van de Kernprognose 2021-2070. Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking tot 20,6 miljoen inwoners in...

Publicaties

In week 48 overleden 1 250 meer mensen dan verwacht

In de eerste week van december (week 48, 29 november tot en met 5 december 2021) overleden naar schatting 4 300 mensen. Dat zijn er ongeveer 1 250 meer dan verwacht. De sterfte is verhoogd onder alle...

Artikelen

In laatste week van november overleden bijna 1 100 meer mensen dan verwacht

In de laatste week van november overleden naar schatting bijna 1 100 meer mensen dan verwacht. In november was de oversterfte ongeveer 3 500. Limburg had de meeste oversterfte.

Artikelen

In week 46 overleden bijna 900 meer mensen dan verwacht

In week 46 overleden bijna 3 850 mensen. Dat zijn er bijna 900 meer dan verwacht, er is oversterfte. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. De sterfte is verhoogd onder alle leeftijden

Artikelen