Zoekresultaten

96 resultaten voor keyword:sport
96 resultaten voor keyword:sport

Pagina 2 van 4

Arbeidsmarktanalyse sport

Personen werkzaam in een sportberoep in de periode 2008-2019 en de arbeidskenmerken van uitstromers uit een tertiaire sportopleiding voor de studiejaren 2013/’14 en 2017/’18.

Cijfers

Lichamelijke activiteit, sportbeoefening

Lichamelijke activiteit, 12 jaar of ouder - Sportbeoefening

Cijfers

Toerisme en recreatie in cijfers 2009

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers 2009 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin.

Publicaties
Publicaties

Ruim de helft van 4- tot 12-jarigen beweegt voldoende

Ruim de helft van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar voldeed in 2017 aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad

Artikelen
Publicaties

The Dutch sport economy, 2006-2012 (Dutch only)

Report and tables on the sport satellite account. Commissioned by: Ministry of Health, Welfare and Sport.

Artikelen

Analyses bewegingsvariabelen Gezondheidsenquête 2020

Aanvullende analyses omtrent de 2020-Gezondheidsenquêtevariabelen over het voldoen aan de beweegnorm en wekelijks sporten

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Gemeenten grootste geldschieters cultuur, sport en recreatie

De Nederlandse overheid speelt bij de financiering van kunst, cultuurbeheer en –verspreiding, sport en recreatie een belangrijke rol. Zij maakt de activiteiten mogelijk door het verstrekken van onder...

Artikelen

Overheidsuitgaven aan sport piekten in 2006

De Nederlandse overheden hebben in 2006 bijna 1,4 miljard euro uitgegeven aan sport. Gecorrigeerd voor de inflatie is dat ruim 9 procent meer dan in 2005.

Artikelen

Plausibiliteit POLS-module Vrijwillige Inzet 2007

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn in juni 2007 vragen over vrijwillige inzet in de POLS-basismodule opgenomen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een...

Artikelen
Artikelen

Meer geld voor bibliotheken

In 2007 gaven rijk, provincies en gemeenten 633 miljoen euro uit aan bibliotheken. Dat is 6 procent meer dan in 2006 en 50 procent meer dan in 1999.

Artikelen

Vrijetijdsbesteding naar inkomenspositie kinderen (4-17 jaar)

De welvaartsgebonden verschillen in vrijetijdsbesteding waren in 2006 kleiner dan in 2004.

Cijfers

De Nederlandse sporteconomie, 2006-2012

Rapport en tabellen over de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cijfers

Regionale verschillen in gebruik van AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012

Tabellenset en onderzoekstoelichting over regionale verschillen gebruik AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012

Cijfers

Sporten door volwassenen in Nederland

De sporten die door volwassenen worden beoefend zijn ingedeeld in vier categorieën op basis van de mate van onderling contact: team- en contactsporten, groepslessen, individuele sporten binnen en...

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 36

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca en Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 14

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie en Prijzen.

Artikelen

Levering beleidsinformatie jeugdhulpgebruik, jeugdbescherming en jeugdreclassering aan gemeenten formeel bekrachtigd

Op 10 februari 2014 is bekend gemaakt dat het CBS vanaf 1 januari 2015 de verzameling en publicatie van de beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk gaat uitvoeren. Vandaag hebben de ministeries...

Artikelen