Zoekresultaten

84 resultaten voor keyword:sport
84 resultaten voor keyword:sport

Pagina 2 van 4

Statistisch Bulletin nr. 32

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Prijzen.

Artikelen

CBS brengt jeugdzorg in beeld

CBS levert vanaf vandaag elk half jaar cijfers over de stand van zaken in de jeugdzorg. Deze gegevens bieden belangrijke beleidsinformatie voor alle gemeenten van Nederland en het Rijk....

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie en Prijzen.

Artikelen

Regional differences in long-term care use by elderly and chronically ill people in 2012  (Dutch only)

Tables and a research description on the regional differences in long-term care use by elderly and chronically ill people in 2012. The tables show the regional use of long-term care, an analysis of...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 19

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Prijzen.

Artikelen

Ruim helft Nederlanders sport wekelijks

In 2014 deed 54 procent van de Nederlanders van 12 tot 80 jaar wekelijks aan sport. Tieners en twintigers sporten het meest.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 14

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie en Prijzen.

Artikelen

Rapportage sport 2014

Het grootste deel van de overheidsbijdrage aan de sportsector gaat via de gemeenten naar sport. De overheidsbijdrage is vooral belangrijk voor exploitanten van zwembaden en voor sportverenigingen....

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 2

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 51

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, industrie en energie en internationale handel.

Artikelen

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Levering beleidsinformatie jeugdhulpgebruik, jeugdbescherming en jeugdreclassering aan gemeenten formeel bekrachtigd

Op 10 februari 2014 is bekend gemaakt dat het CBS vanaf 1 januari 2015 de verzameling en publicatie van de beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk gaat uitvoeren. Vandaag hebben de ministeries...

Artikelen
Artikelen
Publicaties

Wie doen er aan sport en cultuur?

De Vrijetijdsomnibus 2012 is een onderzoek naar het bezoek aan en de beoefening van sport en cultuur door de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Sociaal en Cultureel...

Artikelen

Huishoudens gaven in 2010 duizend euro uit aan sport

In 2010 was sport in Nederland goed voor 1 procent van het bbp. Huishoudens besteedden in dat jaar gemiddeld ruim duizend euro aan het beoefenen en bekijken van sport.

Artikelen

Sport Portrayed: The contribution of sport to the Dutch economy in 2006, 2008 and 2010

Report and tableson the sport satellite account. Commissioned by: Ministry of Health, Welfare and Sport.

Artikelen

Sport in Beeld: De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006, 2008 en 2010

Rapport en tabellen over de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Publicaties

Ruim 1 300 bedrijven en instellingen op Bonaire

In 2011 telde Bonaire 1 331 actieve bedrijven. De bedrijfstak groot- en detailhandel (inclusief reparaties van auto’s) is met bijna 15 procent van de bedrijven het grootst.

Artikelen

Methodologisch handboek van de satellietrekening sport (Engelstalig)

Methodologisch handboek van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Publicaties

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

Rapport en tabellen van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Publicaties

Regionaal beeld van de jeugd 2011, Landelijke Jeugdmonitor

In dit rapport staan regionale ontwikkelingen centraal over de jeugd in ons land. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau...

Publicaties
Artikelen

Trendrapport 2010, Landelijke Jeugdmonitor

In dit Trendrapport 2010 staan de ontwikkelingen centraal die zich de afgelopen jaren op het terrein van de jeugd hebben voorgedaan. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van...

Publicaties

Overheden besteden meer geld aan sport

In 2008 hebben de gemeenten, provincies en het Rijk bijna 1,5 miljard euro uitgegeven aan sport. Zij hebben in dat jaar bijna 0,4 miljard euro ontvangen, bijvoorbeeld voor de huur van...

Artikelen