Zoekresultaten

96 resultaten voor keyword:sport
96 resultaten voor keyword:sport

Pagina 3 van 4

Ruim helft Nederlanders sport wekelijks

In 2014 deed 54 procent van de Nederlanders van 12 tot 80 jaar wekelijks aan sport. Tieners en twintigers sporten het meest.

Artikelen

CBS brengt jeugdzorg in beeld

CBS levert vanaf vandaag elk half jaar cijfers over de stand van zaken in de jeugdzorg. Deze gegevens bieden belangrijke beleidsinformatie voor alle gemeenten van Nederland en het Rijk....

Artikelen

Sportuitjes minder populair

Nederlanders sporten zelf meer dan dat ze naar sporten kijken als toeschouwer of begeleider. Ze ondernamen in 2007 minder sportieve dagtochten dan in 2002.

Artikelen

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten, 2001, 2005 en 2009

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten in de jaren 2001, 2005 en 2009. De verschillen in het voorzieningenniveau tussen de landelijke en stedelijke gemeenten...

Cijfers

Sport in Beeld: De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006, 2008 en 2010

Rapport en tabellen over de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Publicaties

Trendrapport 2010, Landelijke Jeugdmonitor

In dit Trendrapport 2010 staan de ontwikkelingen centraal die zich de afgelopen jaren op het terrein van de jeugd hebben voorgedaan. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van...

Publicaties
Publicaties

Methodologisch handboek van de satellietrekening sport (Engelstalig)

Methodologisch handboek van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Publicaties

Regionaal beeld van de jeugd 2011, Landelijke Jeugdmonitor

In dit rapport staan regionale ontwikkelingen centraal over de jeugd in ons land. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau...

Publicaties

Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021

Update dashboards energieverbruik, onderwijs, sport, maatschappelijk vastgoed, 2019-2021

Cijfers
Artikelen

Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

Aantal clubs en leden Type watersportclub

Cijfers

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

Accommodatie watersportclubs, personeel (wel en niet in loondienst), vrijwilligers, baten en lasten (contributie, lonen, huisvestingskosten)

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 32

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Prijzen.

Artikelen

Minieme toename uitgaven cultuur en sport

De overheidsuitgaven aan sport en cultuur waren in 2005 nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Rapportage sport 2014

Het grootste deel van de overheidsbijdrage aan de sportsector gaat via de gemeenten naar sport. De overheidsbijdrage is vooral belangrijk voor exploitanten van zwembaden en voor sportverenigingen....

Artikelen

Feiten en cijfers over sportorganisaties en -bedrijven

Hoeveel sportorganisaties en -bedrijven zijn er in totaal?

Artikelen

Leefstijl, 2021

Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht, lichamelijke activiteit, voeding en ongevallen.

Cijfers

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

Rapport en tabellen van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Publicaties

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Organisaties, cursisten/klanten, accommodatie, personeel en vrijwilligers exploitatiekosten en -opbrengsten, maneges en sportscholen

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie en Prijzen.

Artikelen