Regionale verschillen in gebruik van AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012

Tabellenset en onderzoekstoelichting over regionale verschillen in gebruik van AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012.

De tabellenset bevat gegevens over het gebruik van AWBZ-zorg per regio, de factoren die het gebruik van AWBZ-zorg kunnen verklaren en de regionale verschillen die overblijven als met deze factoren rekening wordt gehouden. In de onderzoekstoelichting wordt uitgelegd waarom en hoe het onderzoek is uitgevoerd. Ook is een leeswijzer voor de tabellen opgenomen. Opdrachtgever: Algemene Rekenkamer

Tabellenset:

Onderzoekstoelichting: