Statistisch Bulletin nr. 40

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Internationale handel.