Ruim helft Nederlanders sport wekelijks

Dit is een gecorrigeerde versie van een eerder gepubliceerd bericht. Ondanks alle zorgvuldigheid is er een fout geconstateerd in de weging van de Gezondheidsenquête 2014. Op 18 januari 2016 zijn de cijfers in onderstaand bericht daarom gecorrigeerd.

In 2014 deed 54 procent van de Nederlanders van 12 tot 80 jaar wekelijks aan sport. Dit maken het CBS en het RIVM vandaag bekend. Tieners en twintigers sporten het meest.

Dit blijkt uit gegevens die het CBS in 2014 verzamelde in het kader van de Leefstijlmonitor, waarvan een deel van de gegevensverzameling is ondergebracht in de CBS-Gezondheidsenquête. De Leefstijlmonitor is een samenwerkingsverband van het CBS, RIVM en een aantal in leefstijl gespecialiseerde instituten.

Wekelijks sporten, 2014

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Sporten kan helpen om aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te voldoen. Deze norm geeft aan hoeveel lichaamsbeweging minimaal nodig is voor de instandhouding en verbetering van de gezondheid.

Naast sport zijn er andere bezigheden waarbij mensen bewegen, zoals lopen of fietsen naar werk of school, huishoudelijke bezigheden en vrijetijdsactiviteiten, zoals tuinieren. Ook door dit soort activiteiten kunnen mensen aan de beweegnorm voldoen.

In 2014 voldeed 56 procent van de mensen van 12 jaar of ouder aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Bron: StatLine: Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek