Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021

afbeelding van twee mensen onder een paraplu
Nader voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juli 2021

Deze tabellenset bevat 2 tabellen met landelijke cijfers over aantal nieuwe Tozo-uitkeringen in juli 2021 en aantal lopende Tozo-uitkeringen ultimo juli 2021.

De Tozo, uitgevoerd door gemeenten, voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).